กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

06 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 403

2,094 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2542 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่มากับพัฒนาการของสังคม ตั้งแต่ยุคที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม (พ.ศ.2511) จนถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม (พ.ศ.2517) และเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2537) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น การจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

 

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีปรัชญาคือ สร้างสำนึกในคุณค่า เพื่อสำนึกแห่งการพัฒนา
ในด้านวิสัยทัศน์ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกในคุณค่าแห่งตัวตน และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อการพัฒนาสังคม

 

พันธกิจของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ

1. สื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่มากับพัฒนาการของสังคม
2. เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น และการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา พิพิธภัณฑ์ศึกษา
4. เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนิสิต หน่วยงานในมหาวิทยาลัย และบุคคลโดยทั่วไป

 

วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ
1. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการอันแสดงถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกิดขึ้น ดำรงอยู่ และเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่มากับพัฒนาการของสังคม
2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมและบริการองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์สำหรับสังคมโดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่น
3. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา พิพิธภัณฑ์ศึกษา
4. เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ นิสิต หน่วยงานในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและจัดกิจกรรมสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

 

นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและจัดกิจกรรมสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 043-754380 ต่อ 1384
เว็บไซต์ : http://museum.msu.ac.th/
อีเมล : https://www.facebook.com/MsuIsanMuseum

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

*จดหมายขออนุญาต/ โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันทำการ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

5

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

28 มี.ค. 2562

06 มีนาคม 2562
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเที่ยวงานบุญ Night at msu museum "งานวัด" ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   พบกับ หนังประโมทัย คณะประกาศสามัคคีบ้านแต้ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นิทรรศการ กิจกรรมมากมาย อาทิ ยิงเป้า , เซียมซีงานวัด ฯลฯ  

13 ก.พ. 2561

15 ก.พ. 2561

02 กุมภาพันธ์ 2561
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เชิญชม นิทรรศการ "ของสะสม" ครั้งที่ 2  และ Night at MSU museum เรื่อง "ผีกับคนอีสาน"  ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561  พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น แข่งขันเกมวินนิ่ง การแสดงรำเหยา(ผีฟ้า) เล่าเรื่องผี และบ้านผีสิง 

20 ก.พ. 2560

21 ก.พ. 2560

08 กุมภาพันธ์ 2560
เชิญร่วมงานสัมนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคอีสาน ครั้งที่ 3 ร่วมฟังเสวนาวิชาการ "มองอาหารอีสานผ่าน (ภูมิปัญญา) เพื่อสุขภาพ" และ "ทิศทางและการสร้างเครื่อข่ายความเข้มแข็งของพิพิธภัณฑ์",กิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารแต่ละท้องถิ่น และในช่วงกลางคืน พบกับ "กิจกรรม Night at MSU Museum ครั้งที่ 3 ตอน “แซบนัว ครัวอีสาน” กินแบบอีสาน สนุกสนานอีสานสไตล์ ชมการแสดงดนตรีสด ,การประกวดส้มตำลีลา และตลาดให้ได้ชม ช็อป ชม กันอย่างจุใจ     พบกันในวันที่ 20-21กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วพบกัน! #NightAtMSUMuseum

28 ม.ค. 2559

11 เมษายน 2559
ขอเชิญพี่น้องชาวอีสานร่วมกิจกรรม Night at MSU Museum 2 ค่ำคืนมหัศจรรย์ พิพิธภัณฑ์มันส์สุดขีด ตอน ล่องเรือ ร่วมชมนิทรรศการเรือลุ่มน้ำชี ป่าโคกและทรัพยากรในลุ่มน้ำ ฟรี! เรียนรู้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนลุ่มน้ำชี สัมผัสบรรยากาศของตลาดน้ำและร่วมเล่นเกมส์ชิงของรางวัลและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 22.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามสนุกกับกิจกรรมมากมาย พี่น้องชาวอีสาน ห้ามพลาด!   วีดีโอสุดพิเศษจากงาน Nigth at MSU Museum กิจกรรมไฮไลต์ที่เราอยากให้คุณไปสนุกด้วยกัน คลิปวีดีโอสัมภาษณ์นี้ เราได้สัมภาษณ์... โพสต์โดย Museum Thailand บน 10 กุมภาพันธ์ 2016
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง