กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อนุสรณ์สถานเมืองราด

อนุสรณ์สถานเมืองราด

26 กันยายน 2562

ชื่นชอบ 521

5,718 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อนุสรณ์สถานเมืองราด(พ่อขุนผาเมือง) จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของพ่อขุนผาเมือง ผู้สร้างเมืองราด ซึ่งปัจจุบัน คือ พื้นที่ตำบลบ้านหวาย มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 

  • ด้านหน้า ของอนุสรณ์สถานเมืองราด เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพ่อขุนผาเมืองในท่ายืน มือข้างซ้ายชี้ลงแผ่นดิน อันหมายถึง แผ่นดินตรงนี้คือบ้านเกิดของท่าน โดยรอบของฐานรูปปั้นพ่อขุนผาเมืองทั้ง 4 ทิศ จะเป็นเรื่องราวโดยย่อของ พ่อขุนผาเมือง เช่น พระราชประวัติ เหตุผลที่ยอมขึ้นครองราชย์ เป็นต้น
  • ด้านหลัง เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงพระประวัติเรื่องราวของพ่อขุนผาเมืองครั้งที่ได้การยกทัพเมื่อขับไล่ขอม ประวัติการก่อสร้างอนุสรณ์สถานเมืองราด รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคอดีตอายุหลายพันปี จนกระทั่งเรื่องราวการใช้ชีวิตของประชาชนที่เป็นอยู่แบบเรียบง่าย เช่น กำไล หินที่ทำเป็นมีดแล่เนื้อ ซึ่งเป็นเครื่องใช้สมัยโบราณที่ขุดพบตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 056-723 020
โทรสาร : 056-723 020
อีเมล : phetchabunpao@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชม

การเดินทาง

ขับตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2209 (เส้นทางสายหล่มสัก - บ้านติ้ว) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ถึงทางแยกทางเข้าด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ให้ไปตามเส้นทางอีกประมาณ 900 เมตร จะถึงอนุสรณ์สถานเมืองราด(พ่อขุนผาเมือง)

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ 056-723020

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

สิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถด้านเข้าด้านหน้าอนุสรณ์สถานเมืองราด

3

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง