กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์

พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์

31 พฤษภาคม 2562

ชื่นชอบ 429

4,619 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เมืองหล่มสักเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีหลักฐานของการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชน มีวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีการดำรงชีวิต เอกลักษณ์ และภาษาถิ่นของตนเอง ซึ่งนับวันเอกลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้กำลังจะถูกกลืนหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมและจัดแสดงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ไว้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งศึกษาทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่จับต้องได้ของคนในชุมชน

 

ภายในมีห้องจัดแสดงทั้งหมด จำนวน 10 ห้องได้แก่

1. ห้องประชาสัมพันธ์

2. ห้องภาพยนตร์ 

3. ห้องเมืองหล่มสักในอดีต 

4. ห้องเสน่ห์เมืองหล่มสัก

5. ห้องหล่มสักเมื่อวันวาน

6. ห้องจังหวัดหล่มศักดิ์

7. หัองวัฒนธรรมล้านช้าง

8. ห้องไทหล่ม

9. ห้องของกินบ้านเฮา

10. ห้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

25 ถนนสุริยะวงษา ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 056-701333
โทรสาร : 056-701333
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์-1517025131934560

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันพุธ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. วันเสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

สามารถเดินทางมาได้จากถนนสระบุรี-หล่มสัก เข้าสู่ถนนสามัคคีชัย สี่แยกหอนาฬิกาถนนรณกิจ และถนนสุริยะวงษา เมื่อข้ามสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักพิพิธภัณฑ์จะอยู่ขวามือ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับคนพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง