กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 513

4,128 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ปราสาทเมืองสิงห์ เป็นโบราณสถานซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศไทย ได้รับรูปแบบทางศาสนาและวัฒนธรรมมาจากประเทศกัมพูชา เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 (ศิลปะขอมแบบบายน) เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนามหายาน ลักษณะของเมืองสิงห์เป็นเมืองมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตั้งอยู่บนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 641 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลง ในแนวทิศเหนือ-ใต้ ยาวจรดแม่น้ำ มีประตูเข้า-ออก ทั้ง 4 ด้าน ด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศตะวันตกมีคูน้ำคันดินล้อมรอบอีก 7 ชั้น ส่วนด้านทิศใต้กำแพงเมืองคดโค้งไปตามลำน้ำแควน้อยจึงใช้ลำน้ำเป็นคูเมือง ภายในตัวเมืองมีสระน้ำ 6 สระ และสิ่งก่อสร้างเนื่องในศาสนาอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย

 

โบราณสถานหมายเลข 1 คือ ปราสาทหลังใหญ่ ตรงกับประตูเมืองสิงห์ ภายในองค์ปราสาทด้านทิศเหนือมีรางน้ำมนต์รองรับการสรงรูปเคารพให้ไหลออกมาด้านนอก และมีแอ่งรับน้ำปรากฏอยู่บริเวณฐานด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 

โบราณสถานหมายเลข 2 คือ ปราสาทด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกำแพงแก้ว จากการขุดแต่งโบราณสถานได้พบแท่นฐานประติมากรรมหินทรายเป็นจำนวนมาก อาทิ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระพุทธรูปนาคปรก นางปรัชญาปารมิตา และพระพิมพ์ดินเผาเป็นจำนวนมาก

 

โบราณสถานหมายเลข 3 คือ อาคารขนาดเล็กที่ก่อตัวอิฐและศิลาแลง อยู่นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ชั้นล่างเป็นฐานปัทม์ 1 ชั้น ชั้นบนก่อด้วยอิฐ ซึ่งลักษณะการก่อสร้างเช่นนี้อาจจะเป็นการก่อสร้างทับซ้อนกัน มุมด้านนอกอาคารทุกมุมมีแผ่นหินปักไว้คล้ายกับจะเป็นเสมา จากการขุดแต่งพบพระพิมพ์โลหะที่เป็นพระพิมพ์เนื้อชินตะกั่วจำนวนมาก

 

โบราณสถานหมายเลข 4 คือ ฐานโบราณสถานที่มีฐานอาคารคล้ายห้องแถว 4 ห้อง ก่อด้วยศิลาแลงเป็นพื้นชั้นเดียวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่ห่างจากกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

 

หลุมฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณนอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้ติดกับลำน้ำแควน้อยขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จำนวน 4 โครง หลุมฝังศพในลักษณะนี้พบหลายแห่งตามริมฝั่งแม่น้ำ ในเขตอำเภอไทรโยคถึงอำเภอเมือง แสดงถึงกลุ่มคนวัฒนธรรมดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำก่อนที่จะมีการสร้างปราสาทเมืองสิงห์

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

โบราณวัตถุที่เป็นประติมากรรมในศาสนา เช่น

 • พระพุทธรูปปางนาคปรก
 • รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
 • รูปนางปรัชญาปารมิตาหรือนางปัญญาบารมี 
 • พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ลักษณะเป็นรูปบุรุษประทับยืน มีเศียรเดียว 8 กร

แผนที่

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์ : 034-670 264-5
เว็บไซต์ : http://www.muangsinghp.com
อีเมล : muangsing_park@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.

ค่าเข้าชม

 • ผู้มีสัญชาติไทย 20 บาท
 • ผู้มีสัญชาติอื่น 100 บาท
 • รถยนต์ คันละ 50 บาท
 • รถสามล้อเครื่อง คันละ 30 บาท
 • รถจักรยานยนต์ คันละ 20 บาท
 • รถจักรยาน คันละ 10 บาท

การเดินทาง

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 323 เส้นทางสายกาญจนบุรี – ไทรโยค จนถึงกิโลเมตรที่ 15 จะมีทางแยกซ้ายไปปราสาทเมืองสิงห์อีก 7 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง