กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์)

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์)

18 พฤศจิกายน 2563

ชื่นชอบ 5

2,086 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์)

ด้วยแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานงานอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สำหรับทุกคน ตั้งอยู่ ณ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่า ตะวันตกอันเป็นป่าธรรมชาติผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศ

 

 • Zone 1 สำรวจผืนป่าตะวันตก

สำรวจความพิเศษของผืนป่าแห่งนี้ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมขนาดยักษ์แผ่นใหญ่ที่สุดในโลกและระบบ Interactive QR Code ที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนแต่ละคนสำรวจสิ่งที่น่าสนใจได้ด้วยตนเอง เพื่อสัมผัสกับระบบนิเวศและทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศของผืนป่าตะวันตก พื้นที่ซึ่งมีกลุ่มรอยเลื่อนพาดผ่านเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหว

 

 • Zone 2 ขุมพลังที่ไม่มีวันหมด

หนึ่งในทางเลือกของคนยุคนี้เพื่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อทรัพยากรโลก คือการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานธรรมชาติทดแทนเชื้อเพลิงพลังงานของโลกที่นับวันมีแต่จะหมดไป ผ่านระบบ Manual Interactive ของนิทรรศการพลังงานสะอาดแห่งนี้

 

 • Zone 3 แสงนำทางแห่งการอนุรักษ์

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วก่อนกระแสตื่นตัวของนานาประเทศ ที่แสงแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้สาดส่องนำทางแก่มหาชนชาวไทย จากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนสู่การทรงสืบสานพระราชปณิธาน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดเป็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯหรือ อพ.สธ. หน่วยงานอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพกายภาพ และภูมิปัญญาของชาวไทย

 

 • Zone 4 พระปณิธาน

พบกับ ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรีและอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาบอกเล่าประสบการณ์ตรงของท่าน ถึงความทรงจำเมื่อครั้งตามเสด็จฯ ระหว่างทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ ความทรงจำเหล่านั้นนำมาซึ่งแง่คิดและแรงบันดาลใจอย่างไรบ้างที่ปรารถนาจะถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังให้ได้รับรู้

 

 • Zone 5 อีกหนึ่งการอนุรักษ์ที่ตัวคุณ

ก่อนที่จะสิ้นสุดการมาเยือนศูนย์การเรียนรู้ ราชานุรักษ์แห่งนี้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ มีบางสิ่งที่จะมอบสู่ผู้มาเยือนให้นำติดตัวกลับไป จะเป็นอะไรนั้นมาค้นหาคำตอบได้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ เลขที่ 300 หมู่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
โทรศัพท์ : 0 3457 4248
เว็บไซต์ : http://snr.egat.com/
อีเมล : learningcenter_snr@egat.co.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. 16.00 น.

ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะที่ โทรศัพท์ : 0 3457 4248

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีอารยสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ที่จอดรถ
 • ร้านอาหาร
 • ร้านขายของที่ระลึก

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง