กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 512

5,192 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ประวัติสถานศึกษา

                 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๗  คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น จึงอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและเครือข่าย โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในปัจจุบัน) เป็นผู้รับผิดชอบ ขยายเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในส่วนภูมิภาค  จำนวน ๑๖ แห่ง 

 

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นอาคาร 2 ชั้น  พื้นที่ประมาณ ๘ ไร่ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕  ภายในมีฐานการเรียนรู้ จำนวน ๑๑ ฐาน ได้แก่

๑. ฐานการเรียนรู้ โลกของสิ่งมีชีวิต

๒. ฐานการเรียนรู้ ระบบนิเวศ

๓. ฐานการเรียนรู้ เปิดโลกแห่งสสาร

๔. ฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แสนสนุก

๕. ฐานการเรียนรู้ บ้านพลังงาน

๖. ฐานการเรียนรู้ พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

๗. ฐานการเรียนรู้ ภาวะโลกร้อน

๘. ฐานการเรียนรู้ ดาราศาสตร์และอวกาศ

๙. ฐานการเรียนรู้ เทคโนโลยีอวกาศในชีวิตประจำวัน

๑๐. ฐานการเรียนรู้การแสดงทางววิทยาศาสตร์

๑๑. ฐานการเรียนรู้เปิดโลกไดโนเสาร์

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 12 หมู่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-602 629-30
โทรสาร : 034-602 628-29
เว็บไซต์ : http://www.kansci1.com/
อีเมล : kansci@hotmail.com

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

3

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง