กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอวัฒนธรรมนิทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี

หอวัฒนธรรมนิทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 614

3,802 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ วันวลิต ได้กล่าวไว้ว่า ในการกระทำยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาได้ กระทำใกล้กับวัดร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งจะตรงกับสภาพพื้นที่เจดีย์ยุทธหัตถี บ้านดอนเจดีย์แห่งนี้ยังมีวัดร้าง อยู่ทางทิศใต้ของเจดีย์ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ปัจจุบันคือ วัดบ้านน้อย และยังมีเจดีย์ โบสถ์เก่าแก่ให้เห็นตราบเท่าทุกวันนี้จากหลักฐานดังที่ได้กล่าวอ้างมานี้ น่าจะเป็นที่ยืนยันได้ว่า เจดีย์ยุทธหัตถีบ้านดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นเจดีย์องค์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างขึ้นหลังจากที่พระองค์ ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาเมื่อปี พ.ศ. 2135  เรื่องวัดบ้านน้อย อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี มีเนื้อความโดยสรุปว่า

          “ถึงแม้จะมีหน่วยงานบางหน่วยมาช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้แล้ว ซึ่งทำให้ดูสะอาดเรียบร้อยขึ้น ทว่าองค์พระเจดีย์ก็ยังคงเอียงเสื่อมสภาพตามกาลเวลา พร้อมร่องรอยการถูกผ่าอกบริเวณองค์ระฆังเพื่อควักเอาหัวใจ(ธาตุ)ไปขาย แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาบูรณะให้แข็งแรงตามหลักวิชาการเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการล้มครืนลงมาก็เท่านั้น

          ทัศนะส่วนตัวแล้วหากมัวแต่รอหน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบมาแก้ไขดูแลพระเจดีย์นี้จะทันการหรือไม่ องค์กรท้องถิ่นท่านคิดเห็นประการใดในฐานะที่ท่านอยู่ตรงนั้น หรือได้แค่มองตาปริบๆรอวันล้มขององค์พระเจดีย์แห่งนี้

          เกือบจะเลยเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อไม่ให้พระเจดีย์องค์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์องค์นี้ต้องล้มลงดังใบไม้ที่เตรียมร่วงลงดินในอีกเวลาไม่นานนับจากนี้

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

เจดีย์  กำแพงแก้ว  ประตูเมือง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ไม่มี

1

แบ่งปัน

กิจกรรม

24 มี.ค. 2560

25 มี.ค. 2560

24 มีนาคม 2560
ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ วันวลิต ได้กล่าวไว้ว่า ในการกระทำยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาได้ กระทำใกล้กับวัดร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งจะตรงกับสภาพพื้นที่เจดีย์ยุทธหัตถี บ้านดอนเจดีย์แห่งนี้ยังมีวัดร้าง อยู่ทางทิศใต้ของเจดีย์ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ปัจจุบันคือ วัดบ้านน้อย และยังมีเจดีย์ โบสถ์เก่าแก่ให้เห็นตราบเท่าทุกวันนี้จากหลักฐานดังที่ได้กล่าวอ้างมานี้ น่าจะเป็นที่ยืนยันได้ว่า เจดีย์ยุทธหัตถีบ้านดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นเจดีย์องค์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างขึ้นหลังจากที่พระองค์ ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะสมเด็จ
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง