กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 432

5,066 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พระชันษา ในปี พ.ศ. 2542 กรมประมงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ดังกล่าว ความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ เพื่อเป็นศิริมงคลว่า  "สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา"

 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ได้เปิดบริการประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2544 ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2545

การจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเค็ม นิทรรศการแบ่ง ตามประเภทของสัตว์น้ำ อาทิ

ปลาเศรษฐกิจ ปลาสวยงาม ปลาในแนวปะการัง ปลาที่มีรูปร่างแปลก 

2. เครื่องมือประมงของไทย อธิบายเครื่องมือจับสัตว์น้ำของไทย ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม และข้อแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงชายฝั่ง

3. ระบบนิเวศชายฝั่ง อธิบายถึงระบบนิเวศชายฝั่ง ทั้งระบบนิเวศแนวปะการัง ระบบนิเวศหาดหิน และระบบนิเวศหาดทราย โดยมีทั้งการใช้สื่อป้ายนิเทศก์ และมีการทำตู้จัดแสดงจำลอง

4.จุลนิทรรศการสังขวิทยา จัดแสดงเปลือกหอยทะเลทั้งหอยฝาเดียวและหอยสองฝา 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

สาธิตการดำน้ำให้อาหารปลา โดยกำหนดช่วงเวลา 14.00 น.ของทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)

แผนที่

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ที่7 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ : 039-433216-8
โทรสาร : 039-433209
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/aquarium1.html
อีเมล : kkbrdsc@yahoo.com

วันและเวลาทำการ

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
วันหยุดราชการ  เวลา 08.30 - 17.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้ถนนสุขุมวิท (3) วิ่งจาก อ.นายายอาม ไปยัง อ.ท่าใหม่ ก่อนที่จะถึง อ.ท่าใหม่ ให้เลี้ยวขวาตามป้ายอ่าวคุ้งกระเบน ไปยังถนน 3399 ขับตามทางไปเรื่อยๆ เลี้ยวซ้ายที่วงเวียนโลมา เดินทางตามเส้นทางหลักจนกระทั่งถึงวงเวียนพะยูน ให้เลี้ยวขวาผ่่านด้านหน้าของศูนย์ศึกษาการพัฒานอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลียบชายหาดแหลมเสด็จ จะเจอกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อยู่ทางขวามือ สามารถจอดรถได้ที่ริมถนน หรือ ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ ไม่มีค่าจอด

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม ติดต่อล่วงหน้าก่อน 7 วัน

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง