กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เฮือนลายเมืองแจ่ม

เฮือนลายเมืองแจ่ม

11 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 554

2,896 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าสิ้นตีนจกแม่แจ่มเพื่อการอนุรักษ์งานหัตกรรมทอผ้าตีนจกให้คงอยู่และสืบไปเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อทำให้รู้ให้เห็นในกระบวนการผลิตผ้าตีนจกว่ากว่าจะเป็นผ้าหนึ่งผืนต้องใช้เวลาในการทอนานแค่ไหน

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ผลิตภัณฑ์โอทอป วิถีชีวิตการทอผ้า และกระบวนการผลิตการทอผ้าตีนจก

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านท้องฝาย 163 หมู่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ : 084-739-8378 /089-559-3928
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/ผ้าตีนจกแม่แจ่ม-ลายเมืองแจ่ม-703519359764545
อีเมล : Pc_2516@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน

ค่าเข้าชม

- ดูงานติดต่อล่วงหน้า 1 อาทิตย์

- กรุ๊ปทัวร์ต่างชาติ กรุ๊ปละ 1,000 บาท

การเดินทาง

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มประมาณ 1.5 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

0

แบ่งปัน