กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน

พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน

30 เมษายน 2562

ชื่นชอบ 587

4,269 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน เป็นหนึ่งโครงการในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ด้วยทรงเห็นความสำคัญของโบราณสถานเวียงท่ากาน ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับชุมชนมาเป็นเวลานาน อีกทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ ขณะนี้ยังขาดพิพิธภัณฑสถานสำหรับเก็บรวบรวมและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะศาสนา และวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนในท้องถิ่นควรได้รับการส่งเสริม ปลูกฝังให้รักและหวงแหนสืบทอดมรดกของชาติ “ จึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบที่มีชุมชนเป็นส่วนสำคัญ โดยไม่กระทบวิถีชีวิตของชุมชน พิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ส่วนของการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วยอาคารสำนักงานบริหาร

ส่วนที่ 2 ส่วนพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย อาคารส่วนนิทรรศการถาวร อาคารส่วนนิทรรศการชั่วคราว อาคารประชาสัมพันธ์

ส่วนที่ 3 ส่วนของการศึกษา ประกอบด้วย อาคารการเรียนรู้ รูปแบบสถาปัตยกรรม ส่วนรูปแบบอาคารเป็นแบบล้านนาเกิดจากการเล็งเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นจึงเป็นรากฐานทางมรดกและวัฒนธรรมของล้านนา และเป็นต้นแบบการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแบบล้านนาร่วมสมัยเหมาะสมกับการใช้งาน“

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

โบราณสถานเวียงท่ากาน 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านท่ากาน หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : 0-5348-1176,0-9952-2650(คุณสุวิทย์)

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32(สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่ง คือ จากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปางถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร 

 

2.รถไฟ มีรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ทุกวัน

 

3.รถโดยสารประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

 

4.เครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง

 

 

เวียงท่ากาน อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 ประมาณ 34 กิโลเมตร

ผ่านอำเภอสันป่าตอง จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่บ้านทุ่งเสี้ยว เข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน