กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา บ้านกู่กาสิงห์

พิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา บ้านกู่กาสิงห์

22 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 297

4,195 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาบ้านกู่กาสิงห์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสำนึกของคนในชุมชนให้เป็นพลังในการพัฒนาชุมชน โดยมีการจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชน เช่น ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประเพณีวัฒนธรรม โครงสร้างเครือญาติ การทำนา หัตถกรรมสินค้าจากชุมชน เป็นต้น และยังมีแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในชุมชน เช่น โบราณสถาน ดอนปู่ตา ศูนย์ผ้าไหม สวนเกษตร เป็นต้น

 

ข้อมูลจาก: เว็บไซต์ https://thaicommunitybasedtourismnetwork.wordpress.com/cbtcommunity/esancommunity/kukasingha

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต เครื่องมือการเกษตร และผ้าไหม

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดสว่างอารมณ์(กู่) เลขที่ 79 หมู่ 2 บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 451150
โทรศัพท์ : 084 789 7006

วันและเวลาทำการ

เปิดเฉพาะท่านที่ติดต่อมาเท่านั้น

ค่าเข้าชม

เข้าชมทั่วไปตามกำลังศรัทธา เข้าชมเป็นหน่วยงาน 500 บาท

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี นครราชสีมา จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านมหาสารคาม จนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด จากตัวเมืองให้ใช้ถนนหมายเลข 23 เข้าสู่ถนนสุริยเดชบำรุง จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 215 ขับต่อไปยังทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 4066 ขับตรงไป 3.7 กม. และเลี้ยวซ้าย พิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาบ้านกู่กาสิงห์จะอยู่ทางขวามือ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

จองล่วงหน้าเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าชมเท่านั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง