กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 526

3,405 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ภายในอาณาบริเวณของวัดกู่ประภาชัย แรกเข้าไปรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น อาคารพิพิธภัณฑ์มีความโดดเด่น ส่วนจัดแสดงเป็นพื้นยกสูง ด้านหน้ามีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานเชื่อมไปยังศาลากลางน้ำ ด้านหลังพิพิธภัณฑ์ มองผ่านร่มไม้ของต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา มองเห็นโบราณสถานกู่ประภาชัย ประกอบด้วย ปราสาทหินองค์ประธาน บรรณาลัยหรือห้องเก็บคัมภีร์ ล้อมรอบด้วยส่วนของกำแพงแก้ว มีโคปุระหรือซุ้มประตูอยู่ทางทิศตะวันออก นอกกำแพงแก้วมีบาราย(สระน้ำ)กรุด้วยศิลาแลง โบราณสถานแห่งนี้เรียกรวมว่า อโรคยาศาล สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมร

 

การบูรณะขุดแต่งเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2543 ในเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2553 จึงได้มีก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย ด้วยแรงร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนช่วยกันผลักดัน เพื่อเก็บรักษารากเหง้าของชุมชน ด้วยความคิดแหลมคมที่ว่า “ถ้าเราไม่เก็บรักษาโบราณวัตถุไว้ที่เดิม เราก็จะมาไหว้แค่ก้อนหิน” คุณพ่อทอง ศีละวงษ์ วัย 82 ปี ด้วยบุคลิกแจ่มใส ความทรงจำดีเยี่ยม ได้เอ่ยขึ้นมาขณะเล่าความเป็นมาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ ท่านเป็นประธานบริหารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย เป็นหัวเรือใหญ่ที่สามารถทำในสิ่งที่ทำได้ยากให้เป็นจริงได้ ความคิดตรงนี้ คุณชวลิต สิทธิพงศ์สถิต รองนายก อบต.บัวใหญ่ เลขาฯคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ อีกท่านที่เข้ามาสมทบพูดคุย คุณชวลิตได้ย้ำด้วยความนับถือว่า คุณพ่อทองเป็นผู้วางนโยบายขอสมบัติของแผ่นดินเอาไว้ตรงนี้ ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้

 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษา ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน และภูมิปัญญาของท้องถิ่น และเผยแพร่ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ได้จากการศึกษากู่ประภาชัยโบราณสถานประจำชุมชนบ้านนาคำน้อย ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์กู่ประภาชัย แบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน

 

• ส่วนที่1 บ้านนาคำน้อย จัดบริเวณห้องโถงทางเข้า โดยนำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านนาคำน้อย การก่อตั้งชุมชน วิถีชีวิตของผู้คน สภาพภูมิศาสตร์ การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและอนาคตของหมู่บ้านนาคำน้อย

 

• ส่วนที่2 ประวัติศาสตร์โบราณคดี กู่ประภาชัย จัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของกู่ประภาชัย ตั้งแต่ครั้งแรกสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมรโบราณ เมื่อประมาณ 800 ปีมาแล้ว ที่ได้จากการขุดค้น ศึกษา และการบูรณะโบราณสถาน รูปแบบ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนเรื่องราวของอโรคยาศาลและจัดแสดงวัตถุที่ได้จากการขุดค้นและบูรณะกู่ประภาชัย เช่น เศียรประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์สมัยลพบุรี อายุ 800 ปี พระพุทธรูปบุทอง สมัยล้านช้าง อายุ 300 ปี

 

• ส่วนที่3 มูนมัง มรดกอีสาน จัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตความเป๋นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวบ้านนาคำน้อย โดยนำเสนอผ่านเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งปัจจุบันพบเห็นได้ยาก

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ที่ 1 บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ : 083-3629844, 081-5467797

วันและเวลาทำการ

เสาร์ - จันทร์ 09.00 - 17.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

ออกจากขอนแก่นโดยใช้ถนนกสิกรทุ่งสร้าง เลี้ยวขวาเข้าถนนขอนแก่น 1027 ผ่านบ้านศิลา ข้ามลำน้ำพอง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน 1283 ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย ผ่านวัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) อีกประมาณ 11 กิโลเมตร ถึงบ้านบัวใหญ่ เลี้ยวซ้ายประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงวัดกู่ประภาชัย

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

3

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง