กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

19 ธันวาคม 2566

ชื่นชอบ 582

34,128 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นที่รวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติในเขตภาคอีสานตอนบน ซึ่งเป็นที่ที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุศิลปวัตถุเป็นจำนวนมาก มีส่วนจัดแสดงนิทรรศการและส่วนบริการ ดังนี้


ส่วนจัดแสดงที่ 1
: สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงเรื่องราวในอดีตของจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญของภูมิภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีสามารถสรุปได้ว่า มีชุมชนโบราณตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดเป็นจำนวนมาก สามารถผลิตเครื่องมือเครื่องใช้และน่าจะมีการติดต่อกับชุมชนภายนอกที่อยู่ห่างไกลด้วย

 

ส่วนจัดแสดงที่ 2 : สมัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทวารวดี ประชากรที่อาศัยในแถบที่ราบลุ่มแม่น้ำชีได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งอาจผ่านมาทางเมืองศรีเทพ ปรากฏการสร้างศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะใบเสามาหิน เป็นต้น

 

ส่วนจัดแสดงที่ 3 : วัฒนธรรมขอม จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเมื่อวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลได้แพร่กระจายเข้ามา ปรากฏจากศาสนสถานแบบเขมร ซึ่งมักสร้างเป็นอาคารประกอบด้วยศิลาแลงและศิลาทราย ตกแต่งด้วยภาพสลักของเทพเจ้าต่างๆ

 

ส่วนจัดแสดงที่ 4 : วัฒนธรรมล้านช้าง จัดแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของวัฒนธรรมล้านช้างแถบลุ่มแม่น้ำโขงและวัฒนธรรมล้านนา ดังปรากฏหลักฐานการพบพระพุทธรูปที่มีลักษณะแบบวัฒนธรรมล้านช้าง

 

ส่วนจัดแสดงที่ 5 : สมัยรัตนโกสินทร์ จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเมืองขอนแก่น ซึ่งได้เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด”

 

ส่วนจัดแสดงที่ 6 : ห้องศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี ความเชื่อท้องถิ่น ของประชากรหลากเชื้อชาติที่อาศัย่วมกันในภูมิภาคอีสาน ปรากฏหลักฐานจากการแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ ที่อยู่ การดนตรีนาฏศิลป์ ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • ใบเสมาหินจำหลักนูนต่ำ ภาพพระนางพิมพาสยายพระเกศาเช็ดพระบาท สมัยทวารวดี
  • แผ่นเงินดุน ภาพพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ ภาพบุคคล และเจดีย์บรรจุอยู่ในหม้อดินเผา สมัยทวารวดี 
  • เทวรูปพระอิศวรหินทราย สมัยลพบุรี
  • ทับหลังสลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ สมัยลพบุรี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 193 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 43 246 170 หรือ 0 43 238 173
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/khonkaenmuseum/
อีเมล : https://www.facebook.com/khonkaenmuseum

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 20 บาท

ชาวต่างชาติ 100 บาท

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกม.ที่ 107 แยกขวาเข้าทาง หลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 449 กิโลเมตร

 

รถโดยสารประจำทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ(หมอชิต 2) บริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

27

แบ่งปัน

กิจกรรม

19 ธ.ค. 2566

23 ธ.ค. 2566

19 ธันวาคม 2566
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ขอเชิญชม การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน เล่ห์รักยักขินี สี่อสุรีพ่าย จากสำนักงานสังคีต กรมศิลปากร  เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ทศวรรษ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 – 21.00 น.    เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 19.00 น.  ลงทะเบียนรับของที่ระลึกภายในงาน เริ่มตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป (จำนวนจำกัด) ไม่ต้องจอง สำรองที่นั่ง และไม่เสียค่าเข้าชม   สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 43 246 170 หรือ 0 43 238 173 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: https://www.facebook.com/KhonKaenNationalMuseum  

23 เม.ย. 2564

25 เม.ย. 2564

23 เมษายน 2564
Craft Journey ท่องแดนอีสาน... ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 - 25 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-225 9420 / 02-225 9430 ต่อ 0 หรือ 245 ข้อความทางเฟซบุ๊ก Craft Journey     

12 ม.ค. 2562

09 มกราคม 2562
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ 2562 พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ ซุ้มกิจกรรมวิชาการ การแสดงบนเวที กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีทั้งวัน

29 ธ.ค. 2561

01 ม.ค. 2562

21 ธันวาคม 2561
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น  เชิญชวนประชาชนไหว้พระขอพร และ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น #ฟรีค่าธรรมเนียมการเข้าชม

13 มิ.ย. 2561

31 ก.ค. 2561

13 มิถุนายน 2561
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ขอเชิญชม  นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.2561 เรื่อง สิ้นกรุงศรี สถาปนากรุงธนบุรี     สถานที่: ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 (เฉพาะวันพุธ-วันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น.     ค่าเข้าชม: ชาวไทย 20 บาท, ชาวต่างชาติ 100 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 043-2476170, 081-8715374 หรือ  Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง