กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน)

หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน)

17 กันยายน 2562

ชื่นชอบ 244

1,031 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

วัดหนองแวง เดิมชื่อ "วัดเหนือ" ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2332 โดยท้าวเพยเมืองแพน เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2442 และได้สร้างพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน (พระธาตุ 9 ชั้น) เพื่อทูลเกล้าถวายเป็นพระราชสักการะมหามงคลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และเพื่อเป็นมหามังคลานุสรณ์ครบ 200 ปี เมืองขอนแก่น 

 

ความวิจิตรขององค์พระธาตุ คือ มีฐานพระธาตุกว้าง 50 x 50 เมตร องค์พระธาตุกว้าง 40 x 40 ความสูงสุดเนื้อปูน 72 เมตร ถึงยอดฉัตร 80 เมตร พื้นที่ทั้งหมด 7,780 ตารางเมตร พระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู้ 4 มุม มีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียร ล้อมรอบ กว้าง 72 x 72 เมตร เป็นศิลปะสมัยทวารวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน "รูปทรงแบบชาวอีสานตากแห"  ประกอบด้วย

 

ชั้นที่ 1 เป็นหอประชุม มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนบุษบกตรงกลาง และมีพระประธานประดิษฐานอยู่ 5 องค์ (ตรงกลาง 1 องค์ ทิศเหนือและทิศใต้ ด้านละ 2 องค์) ต้นเสาเขียนภาพเทพชุมนุมล้อมรอบ เพดานเขียนภาพเทพพนมปีกค้างคาว ดาวล้อมเดือน จตุรเทพดารา บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานเรื่องจำปาสี่ต้น โดยเฉพาะบานประตูใหญ่แกะสลัก 3 มิติ และฝาผนังด้านในเขียนภาพประวัติเมืองขอนแก่น

 

ชั้นที่ 2 เป็นที่แสดงของใช้ชาวอีสาน บานประตู หน้าต่าง เขียนลวดลายเบญจรงค์ภาพนิทานเรื่อง "สังสินไช" ฝาผนังด้านในเขียนภาพคะลำ

 

ชั้นที่ 3 เป็นหอปริยัติ บานประตูหน้าต่างเขียนภาพนิทานเรื่องนางผมหอม ฝาผนังด้านในเขียนเรื่อง เวสสันดรชาดก

 

ชั้นที่ 4 เป็นหอปฏิบัติธรรม บานประตูหน้าต่างเขียนภาพพระประจำวันเกิด  เทพประจำทิศ  ตัวพึ่ง-ตัวเสวย

 

ชั้นที่ 5 เป็นหอพิพิธภัณฑ์ บานประตูหน้าต่างแกะสลัก 1 มิติ

 

ชั้นที่ 6 เป็นหอพระอุปัฌายาจารย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลัก 1 มิติ นิทานชาดกเรื่องพระเวสสันดร

 

ชั้นที่ 7 เป็นหอพระอรหันตสาวก  บานประตูหน้าต่างแกะสลัก 1 มิติ นิทานชาดกเรื่องพระเตมีใบ้

 

ชั้นที่ 8 เป็นหอพระธรรม รวบรวมพระธรรมคัมภีร์สำคัญทางศาสนา โดยเฉพาะพระไตรปิฏก และบานประตูหน้าต่างแกะสลักพรหม 16 ชั้น 

 

ชั้นที่ 9 หอพระพุทธ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตรงกลางบุษบก บานประตูหน้าต่างแกะสลัก 3 มิติ รูปพรหม 16 ชั้น และเป็นหอชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองขอนแก่นทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะทางทิศตะวันออกติดบึงแก่นนคร

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • บานประตูแกะสลัก 3 มิติ 
  • ภาพเขียนประวัติเมืองขอนแก่น

แผนที่

หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดหนองแวง เลขที่ 593 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-221 664 หรือ หลวงพี่ต้น 061-940 3685
อีเมล : phra.maha.thart@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

เฉพาะวันเสาร์–อาทิตย์ มีมัคคุเทศก์น้อยมานำชม

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

มีรถโดยสารประจำทางสาย 23 จาก บขส.ขอนแก่น มาลงหน้าวัดหนองแวง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ไม่ต้องจองล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง