กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์

พิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์

14 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 388

5,242 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์ ก่อสร้างขึ้นโดยเทศบาลเมืองท่าผา ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ชุมชน จึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุด ภายใต้แนวคิด “ศึกษาอดีต พัฒนาปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต เพื่อลูกหลานชาวตำบลท่าผา”

 

ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองโกสินารายณ์ หรือ ในอดีตสันนิษฐานว่าเป็น “ศมฺพูกกฏฏนมฺ” หรือ “ศัมพูกปัฏฏนะ” เมืองในอดีตสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พุทธศตวรรษที่ ๑๘) และจัดแสดงเกี่ยวกับอารยธรรมเขมรในลุ่มน้ำแม่กลอง และเหตุการณ์ที่สระโกสินารายณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

แบ่งเป็น

 

ส่วนที่ 1 แรกรับวัฒนธรรม

เป็นการบอกเล่าเรื่องราวย้อนไปกว่า 3000 ปี ในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองโกสินารายณ์ พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ และพบหลักฐานแสดงถึงการรับอารยธรรมจากภายนอกภูมิภาค

 

ส่วนที่ 2 อารยธรรมเขมรในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

นำเสนอเรื่องราวอารยธรรมเขมรที่แผ่อิทธิพลครอบคลุมถึงบริเวณที่ราบลุ่มแม่นำ้แม่กลองและภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย

 

ส่วนที่ 3 เมืองโกสินารายณ์

เมืองโกสินารายณ์ เมืองปริศนามาในอดีต จนกระทั่ง ใน พ.ศ.2509 มีการขุดค้นโบราณสถานจอมปราสาท กลางเมืองโกสินารายณ์ พบกรอบประตูหินทรายสีแดง กลีบขนุนสลักรูปพระโพธิสัตว์ และส่วนพระวรกายพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี แต่ยังมีปริศนาอีกหลายข้อรอการปรากฏของหลักฐาน เช่น สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรและเป็นเมือง "ศมพูกปฏฏนม" หรือไม่

 

ส่วนที่ 4 โกสินารายณ์ สมัยอยุธยาและสมัยมณฑลราชบุรี

ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนที่ตั้งเมืองหลวง นโยบายการปกครอง และปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจการค้าสมัยอยุธยา ส่งผลให้เมืองโกสินารายณ์ที่ตั้งอยู่ด้านในของแม่นำ้แม่กลองหมดความสำคัญลง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การเกิดเส้นทางรถไฟ ทำให้ความเจริญรุ่งเรืองกลับสู่เมืองราชบุรีและตำบลท่าผาอีกครั้ง

 

ส่วนที่ 5 สายนำ้แห่งศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสระโกสินารายณ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

โดยเฉพาะใน ปี พ.ศ.2507-2508  เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำรักษาโรค ตลอดจนสรรพสิ่งที่อาศัยอยู่ในสระโกสินารายณ์จนเกิดเป็นตำนาน เรื่องเล่า ปรากฎให้เห็นหลักฐานจนปัจจุบันนี้

 

นอกจากอาคารจัดแสดงนิทรรศการ ภายในบริเวณยังสามารถทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น ชมสระโกสินารายณ์นมัสการหลวงพ่อสระโก ให้อาหารปลา และปั่นจักรยานรอบสระน้ำ เป็นต้น

 

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

องค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ด้านข้างสระโกสินารายณ์ฝั่งทิศตะวันตก หลังโรงงาน SCG หมู่ 19 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 032-302 117 ต่อ 334

วันและเวลาทำการ

วันพุธ – อาทิตย์  เวลา 10.00-16.00 น. (หยุดวันจันทร์-อังคาร)

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม 

การเดินทาง

จากสี่แยกแสงชูโต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มุ่งหน้าไปทาง จ.กาญจนบุรี ขับตรงมาประมาณ 4 กม. เลี้ยวขวาตรงจุดกลับรถมุ่งหน้าไปโรงงาน SCG  จากนั้นข้ามสะพานคลองชลประทานให้ชิดซ้าย และเข้าซอยซ้ายมือข้างโรงงาน SCG  ขับเลียบกำแพง  เลี้ยวขวาตามทางโค้งจะเห็นซุ้มประตูทางเข้าสระโกสินารายณ์

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ไม่ต้องจองล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • มีลานจอดรถ
  • ห้องน้ำแยกชายหญิง
  • Free Wi-Fi

2

แบ่งปัน