กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร

พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 279

6,414 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสำเนียงภาษาพูด วรรณกรรม ตำนานและนิทานต่างๆ จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดพิจิตร โดยสะท้อนวิถีชีวิตจากอดีตกาลกว่าจะมาเป็นปัจจุบันสมัย เพื่อมิให้ลืมรากเหง้า และตัวตนของชาวเมืองพิจิตร ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองพิจิตร แบ่งเป็น 10 ห้อง ดังนี้

 • ห้องที่ 1 ห้องภูมิหลัง จัดแสดงเรื่องราวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของเมืองพิจิตรในสมัยต่างๆ 
 • ห้องที่ 2 ห้องภูมิเมือง จัดแสดงเรื่องราวด้านต่างๆของเมืองพิจิตรในปัจจุบัน
 • ห้องที่ 3 ห้องคีตนาฏศิลป์ จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย และเป็นห้องเรียนโรงเรียนวัฒนธรรม
 • ห้องที่ 4 ห้องภูมิปัญญา จัดแสดงเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือจับสัตว์น้ำ
 • ห้องที่ 5 ห้องภูมิชีวิต จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 • ห้องที่ 6 ห้องภูมิธรรม จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ คติธรรมคำสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร
 • ห้องที่ 7 ห้องบุคคลสำคัญ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญในอดีตทางด้านการปกครอง , ผู้บริหารระดับสูงทางการเมือง และรูปปั้นจำลองของสมเด็จพระเจ้าเสือและพระยาโคตร-ตะบอง
 • ห้องที่ 8 ห้องสินแผ่นดิน จัดแสดงในเรื่องของแหล่งทรัพยากรของจังหวัด เช่น แหล่งแร่ยิปซั่ม แหล่งแร่ทองคำ
 • ห้องที่ 9 ห้องภาษาและวรรณกรรม จัดแสดงเรื่องราวของภาษาถิ่นของชาวพิจิตร วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมพื้นบ้าน วรรณกรรม ที่เป็นตำนานเมืองพิจิตร
 • ห้องที่ 10 ห้องภูมิชน จัดแสดงเรื่องราวของ 10 กลุ่มชาติพันธ์ุที่อยู่ในจังหวัดพิจิตร จำ

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศาลากลางหลังเดิม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-612 675

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านพระนครศรีอยุธยา ชัทนาท เข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดพิจิตร พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองล่วงหน้าสำหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง