กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ บึงสีไฟ

สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ บึงสีไฟ

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 545

7,155 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

          กรมประมง ได้จัดสร้างสถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติในบริเวณบึงสีไฟขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป ให้ความรู้กระตุ้นให้ประชาชนมีความรักหวงแหนและตระหนักถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำต่างๆซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

          สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ

1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ สร้างเป็นรูป 9 แฉก ยื่นไปในบึงสีไฟ ภายในประกอบด้วยตู้แสดงพันธุ์ปลาฝังในผนัง จำนวน 12 ตู้ ใช้เป็นที่แสดงพันธุ์ปลาแปลกๆ ที่หายากและมีค่า ผนังด้านนอกของตัวอาคารบุเซรามิคสีทอง ทั้ง 9 ด้าน เฉลียงทางเดินด้านนอกตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผาเป็นภาพในวรรณคดีและประเพณีไทยรวม 9 ภาพ ตรงกลางของตัวอาคารเป็นช่องเปิด สำหรับชมปลาในบึงสีไฟ ซึ่งปลาชนิดต่างๆ มาชุมนุมเพื่อรอกินอาหารที่นักท่องเที่ยวที่มาชมโปรยอาหารให้

 

2. สะพานยาว 60 เมตร ประกอบด้วยราวสะพาน ซึ่งเป็นท่ออลูมิเนียมพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างในตัว

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ตู้แสดงพันธุ์ปลาแปลกๆ มากกว่า 20 ที่ มีทั้งความสวยงามและมีมูลค่า และมีการสับเปลี่ยนชนิดของปลาเป็นประจำ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0-5661-1309
โทรสาร : 0-5665-0960
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/if-phichit/aquarium2.htm

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันธรรมดา เวลา 09.00 - 18.00 น.

วันหยุดราชการ เวลา 09.00 - 19.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายเอเชียผ่านอยุธยา-นครสวรรค์-ชุมแสง-บางมูลนาก-ตะพานหิน-เข้าสู่จังหวัดพิจิตร รวมระยะทางประมาณ 345 กิโลเมตร

2.รถโดยสารประจำทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-พิจิตร ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต) ทุกวัน วันละหลายเที่ยว

3.รถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ระหว่างกรุงเทพฯ-พิจิตร(ไป-กลับ) ทุกวัน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ไม่มี

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง