กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 573

1,711 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้จัดทำโครงการอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เขื่อนภูมิพล  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6  รอบ (วันที่ 5 ธันวาคม 2542) 

 

ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็นนิทรรศการ 3 ส่วน คือ

1) จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล

 

2) จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กับบทบาทการพัฒนาแหล่งน้ำ และภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขื่อนภูมิพล และเขื่อนต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงการเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ

 

3) จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ “สายอากาศพระราชทาน”  บอกเล่าถึงความเป็นมาของสายอากาศพระราชทาน และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ในเรื่องสายอากาศ

 

บนชั้นลอยภายในอาคาร  ยังเก็บรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติของ รัชกาลที่ 9 และหนังสือสารานุกรมไทยในแต่ละภาค  โดยมีมุมให้สามารถนั่งอ่านหนังสือ  เครื่องคอมพิวเตอร์  ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาหาข้อมูลการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลได้

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

-

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล หมู่ 6 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
โทรศัพท์ : 055-549510

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากกรุงเทพมหานคร  เดินทางโดยรถยนต์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกซ้ายที่วังน้อย เข้าทางหลวงหมายเลข 32 สายบางปะอิน-นครสวรรค์ ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดตาก และจากตัวเมืองไปยังเขื่อนภูมิพลเป็นระยะทางอีก 61 กิโลเมตร โดยเส้นทางที่สะดวกและนิยมใช้กันคือ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 463 จะมีทางแยกซ้ายเข้าเขื่อนภูมิพล ประมาณ 17 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

6

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง