กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

28 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 527

10,533 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ ที่ได้จากดำเนินการทางโบราณคดีที่เมืองโบราณอู่ทอง ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่า มีความสัมพันธ์กับดินแดน "สุวรรณภูมิ" ศูนย์กลางการค้าของโลกยุคโบราณเมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว และยังเป็นจุดที่พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานเป็นแห่งแรกในประเทศไทย 

 

ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 

 

อาคารจัดแสดงหมายเลข 1 จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองและวัฒนธรรมทวารวดี ประกอบด้วย

 • ห้องจัดแสดง “บรรพชนคนอู่ทอง” จัดแสดงถึงพัฒนาการของเมืองโบราณอู่ทองตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมา กระทั่งเข้าสู่วัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมยุคแรกสุดสมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทย  โดยปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณอู่ทองเป็นศูนย์กลางสำคัญแห่งแรกของวัฒนธรรมดังกล่าว จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เช่น แผ่นดินเผาภาพพระภิกษุอุ้มบาตร ซึ่งเป็นโบราณวัตถุเกี่ยวกับศาสนาพุทธที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย จารึกแผ่นทองแดง เหรียญกษาปณ์โรมัน และเงินตราโบราณ ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างดินแดนตะวันตกกับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตพระพุทธรูปสำริด เครื่องประดับทองคำ ลูกปัดแบบต่าง ๆ

 

 • ห้องจัดแสดง "อู่ทองศรีทวารวดี" จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองในฐานะเมืองสำคัญของวัฒนธรรมทวารวดีในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการค้าและศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนายุคแรกสุด


อาคารจัดแสดงหมายเลข 2 จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับดินแดนสุวรรณภูมิ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณอู่ทอง เส้นทางการค้าทางทะเล และเมืองโบราณอู่ทองในฐานะศูนย์กลางของศาสนาพุทธ โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 เรื่อง “พัฒนาการทางประวัติศาสตร์บนพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิ”
 • ส่วนที่ 2 เรื่อง “สุวรรณภูมิการค้าของโลกยุคโบราณ”
 • ส่วนที่ 3 เรื่อง “อู่ทองศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา”

 

อาคาร 3 เรือนลาวโซ่ง จำลองรูปแบบบ้านโบราณ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง ชาติพันธุ์สำคัญที่อยู่ในเขตอำเภออู่ทอง อำเภอเมือง อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอบางปะม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

• แผ่นดินเผาภาพพระภิกษุอุ้มบาตร ศิลปะอินเดีย ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในประเทศไทย
• ชิ้นส่วนพระพุทธรูปนาคปรกปูนปั้น ศิลปะอินเดียแบบอมราวดี พุทธศตวรรษที่ 9-10
• จารึกแผ่นทองแดง อักษรปัลลวะ ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13-14
• ธรรมจักรพร้อมแท่นและเสา ศิลปะทวารวดี สมัยพุทธศตวรรษที่ 12-13

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-551-021
โทรสาร : 035-551-021 ต่อ 24
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/authongmuseum

วันและเวลาทำการ

เปิด วันพุธ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

หยุดทำการ วันจันทร์ และวันอังคาร

ค่าเข้าชม

 • ชาวไทย 30 บาท
 • ชาวต่างชาติ 150 บาท
 • ยกเว้นนักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ, พระภิกษุ สามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ และผู้สูงอายุ เกิน 60 ปี เข้าชมฟรี

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เลี้ยวซ้ายเข้าเส้น 357(ก่อนถึงตัวเมืองสุพรรณ) ประมาณ 10 กม. ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาลัยแมน (321) จากนั้นไปตามทางประมาณ 21 กม. มุ่งหน้า อ.อู่ทอง ให้เลี้ยวซ้ายพิพิธภัณฑ์จะอยู่ฝั่งขวา

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีเฉพาะทางอำนวยความสะดวกทางลาดสำหรับผู้พิการ

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

16 ก.ค. 2561

12 กรกฎาคม 2561
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู้ประชาชน  การบรรยายวิชาการ เรื่อง ย้อนรอยอดีตจากขุนเขา : เขาทำเทียมและเขาดีสลัก   วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องระชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง  

13 ม.ค. 2561

10 มกราคม 2561
พบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ  เวทีการแสดงความสามารถ มุมประดิษฐ์ กิจกรรมกลางแจ้ง ตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

11 ก.ย. 2559

08 กันยายน 2559
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "อิฐพิเศษ ในวัฒนธรรมทวารวดี"  วิทยากรโดย คุณวิภาดา อ่อนวิมล   วันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง   สำรองที่นั่ง หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๕ ๑๐๒๑  E-mail : Uthongmuseum@hotmail.com

10 ก.ย. 2559

08 กันยายน 2559
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "พุหางนาค : พุทธสถานสมัยทวารวดีเหนือเขารางกะปิด"   วิทยากร โดย คุณสุภมาศ ดวงสกุล และ คุณปรัชญา รุ่งแสงทอง   วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง   สำรองที่นั่ง หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๕ ๑๐๒๑ E-mail : Uthongmuseum@hotmail.com

14 พ.ค. 2559

17 พฤษภาคม 2559
ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง"ศิลปะทวารวดีเมืองอู่ทอง แรงบันดาลใจจากอินเดีย”โดย รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น.สอบถามสำรองที่นั่งได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 035-551021
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดสุพรรณบุรี