กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยายมราช

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยายมราช

28 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 128

1,078 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยายมราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ ด้วยสำนึกในพระคุณของเจ้าพระยายมราชที่มีต่อโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดย​ใช้ตึกเหลือง​เป็นสถานที่​ใน​การจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ถาวร ตัวอาคารมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์​และ​โบราณคดี อีก​ทั้งเป็นสถานที่มี​ความ​เหมาะสมต่อ​การจัด​แสดงนิทรรศ​การ​​ ภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 จัดแสดงเพื่อสักการะบูชา โกศ อัฐิบางส่วนของเจ้าพระยายมราช ภาพถ่ายครึ่งตัวเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และท่านผู้หญิงตลับ สุขุม ภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญ หรือตราต่างประเทศที่เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ได้รับ
ส่วนที่ 2 บอร์ดจัดแสดงประวัติและผลงานของเจ้าพระยายมราช ผนังห้องมีการติดรูปภาพต่างๆ ของเจ้าพระยายมราช รูปภาพตรา "มานพปั้นหม้อ" 
ส่วนที่ 3 จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ของเครื่องใช้ ที่เกี่ยวข้องและร่วมสมัย 

 

ข้อมูลจาก: หนังสือ 90 ปี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยายมราช

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เลขที่ 950 ถนนม้าสีหมอก ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 42130
โทรศัพท์ : 035 514 999
โทรสาร : 035 514 909
เว็บไซต์ : https://www.yrh.moph.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมเฉพาะท่านที่ติดต่อมาเท่านั้น

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 9 (ทางพิเศษกาญจนาภิเษก) ผ่านจังหวัดนนทบุรี เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 340 (ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี) ผ่านจังหวัดปทุมธานี - พระนครศรีอยุธยา - สุพรรณบุรี จากตัวเมืองขับตรงไป 50 เมตรจนถึงสะพานอาชาสีหมอก 2 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมื่นหาญ พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยายมราชอยู่ทางซ้าย 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ไม่ต้องจองล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดสุพรรณบุรี