กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

23 สิงหาคม 2562

ชื่นชอบ 274

4,656 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ตรากตรำพระวรกายทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรที่พระองค์ทรงรักและห่วงใย เรื่องราวเหล่านี้ ได้จดบันทึกในความทรงจำของตระกูล “เจริญธรรมรักษา” ด้วยอาชีพของตระกูลที่เกี่ยวข้องกับชาวนาและข้าว คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร จึงได้ริเริ่มก่อตั้ง “ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย” ขึ้น โดยเห็นความสำคัญของการให้ความรู้และการทำนาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะมีประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งสมาชิกของสมาคมฯที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และบุคคลทั่วไปที่เห็นความสำคัญของข้าวและชาวนา อีกทั้งยังเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้เข้าชม

 

ภายในพื้นที่ ประกอบด้วย

 • เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ ทางเข้าเรือนเหนือบานประตู เป็นรูปแกะสลักไม้สักทองปีนักษัตรประจาพระชนมวารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประทับพระที่นั่งราเชนทรยาน
 • เรือนพระแม่โพสพ จัดแสดงรูปหล่อพระแม่โพสพและพิธีกรรมต่างๆ ครั้งในอดีตในช่วงการทานา เพื่อให้ชาวนาและคนรุ่นหลังเข้าใจในวัฒนธรรมที่ได้สืบต่อกันมา และอนุรักษ์มิให้สูญหาย
 • เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต ประกอบด้วยเรือนไทย 3 หลัง คือ เรือนไทยหลังใหญ่ เรือนลูกซ้าย เรือนลูกขวา และครัวไฟ เป็นเรือนจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ในอดีต เช่น อุปกรณ์หีบอ้อย เครื่องโม่แป้ง เครื่องบดยา ตลอดจนเปลเด็กแบบต่างๆ
 • เรือนหนังสือพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าว จำลองรูปแบบให้เหมือนโรงเรียนในสมัยอดีต ภายในเรือนเก็บรวบรวมหนังสือพระราชกรณียกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หนังสือข้าว  หนังสือความรู้เรื่องการทำนา และองค์ความรู้ต่างๆ
 • ร้านโชห่วย หรือ ร้านขายของในอดีต เป็นการจำลองและรวบรวมส่วนประกอบต่างๆของร้านค้าในอดีต  ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางสินค้า โต๊ะและเก้าอี้ รวมทั้งสินค้าใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เคยจำหน่ายในอดีต เช่น ลอตเตอรี่เก่าสมัยก่อน
 • แปลงนาสาธิต  สาธิตชนิดพันธุ์ข้าวนาปรังทุกชนิดที่นิยมปลูกในปัจจุบัน และ สาธิตการอนุรักษ์การพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยแปลงนาสาธิตนี้จะทำการปักดำทุกวันที่ 1 ของเดือน ด้วยกล้าเพียงต้นเดียว ต่อ 1 กอ เพื่อให้เห็นความสามารถในการแตกกอของต้นข้าว และให้ชาวนาได้ศึกษาในทุกระยะการเติบโตของข้าว
 • หอเตือนภัยชาวนา ติดตั้งเครื่องขยายเสียงและสัญญาณเตือนภัยเพื่อให้ชาวนาระวังภัยพิบัติต่างๆ และเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของพื้นที่
 • แปลงเพาะกล้า สามารถเพาะกล้าได้วันละ 10,00 ถาด ปักดาได้ 200 ไร่ต่อวัน ด้วยระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นต้นแบบการผลิตกล้าในเชิงอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ
 • สมาคมผู้รวบรวมและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

150/2 หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 092-626 1515
โทรสาร : 035-446 954
เว็บไซต์ : http://www.herechai.com/
อีเมล : H.chai_riceseed@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองล่วงหน้ากรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดสุพรรณบุรี