กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   บ้านยะมะรัชโช

บ้านยะมะรัชโช

28 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 254

3,170 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

บ้านยะมะรัชโชเป็นบ้านเกิดของเจ้าพระยายมราช ในปี พ.ศ. 2447 ได้ใช้บ้านหลังนี้เป็นสถานที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาได้พระราชทานนามใหม่เป็น บ้านยะมะรัชโช ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน เจ้าพระยายมราชท่านเป็นผู้ที่บริจาคเงินก้อนแรกในการก่อตั้งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ทางโรงพยาบาลจึงได้ใช้ชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อของโรงพยาบาลจนถึงปัจจุบัน หลังจากการบูรณะแล้ว จึงเปิดบ้านยะมะรัชโชให้เข้าชม ลักษณะเป็นเรือนไทยภาคกลาง ประกอบด้วยเรือนชาน 1 หลัง หอนั่ง 1 หลัง เรือนนอน 2 หลัง หอกลาง 1 หลังและเรือนครัว 1 หลัง ด้านขวามีห้องสำหรับสักการะเจ้าพระยายมราช  ยกพื้นสูงใต้ถุนโล่ง ปลูกด้วยไม้ทั้งหลัง ผนังฝาปะกน

 

ข้อมูลจาก: เว็บไซต์ http://www.welovesuphan.com

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

บ้านไทยทรงโบราณ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 082 359 0669
อีเมล : korapinphan@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดเวลา 09.00 - 16.00

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม 

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 มุ่งหน้าขึ้นเหนือเข้าตัวเมืองสุพรรณบุรี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3431 ผ่านหน้าวัดปราสาททอง แล้วขับตรงไปอีกประมาณ 160 เมตร บ้านยะมะรัชโช จะอยู่ทางขวามือ
 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ไม่ต้องจองล่วงหน้า

12

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดสุพรรณบุรี