คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

คนไทยในเกาะกง

คนไทยในเกาะกง

เกาะกงในปัจจุบัน

         นับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2522 เกาะกงเปลี่ยนไปอย่างมาก หลังจากที่โค่นล้มเขมรแดงได้สำเร็จรัฐบาลใหม่ที่กรุงพนมเปญ ได้ประกาศรับรองคนไทยจังหวัดเกาะกง เป็นชนชาติส่วนน้อยในกัมพูชา เป็นประชาชนกัมพูชาโดยชอบธรรมทางนิตินัย มีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกับประชาชนกัมพูชา คนไทยทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในการกอบกู้อิสรภาพ ในพื้นที่เขตเกาะกงมาตั้งแต่เริ่มต้น ได้รับการยกย่อง ได้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง ทั้งที่กรุงพนมเปญและในส่วนการปกครองท้องถิ่น ทำให้คนไทยเกาะกงมีความภาคภูมิใจ บรรพบุรุษของไทยเกาะกงผ่านการต่อสู้มาอย่างโชกโชน ต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตจำนวนมากนับตั้งแต่จังหวัดปัจจันตคีรีเขตรต้องตกไปเป็นของฝรั่งเศสและกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2447 เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นยุคนักล่าอาณานิคมฝรั่งเศส รัฐบาลสีหนุ รัฐบาลลน นล หรือ รัฐบาลเขมรแดง ปล โปต อาจถือได้ว่า วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2522 เป็นวันที่คนไทยเกาะกงยุติการต่อสู้ทุกรูปแบบ1

คุณป้าเล็ก วงเวียน อายุ 67 ปี ชาวไทยเกาะกงโดยกำเนิด

คุณยอดรัก ลี คนไทยเกาะกง
ปัจจุบันศึกษาที่หมาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์

........................................

1 รุ่งมณี เมฆโสภณ. (2552). คนสองแผ่นดิน. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ,191.

3,091 views

0

แบ่งปัน