คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

โจรสลัดทะเลเมืองตราด

ราชกิจจานุเบกษา สมัยรัชกาลที่ 4 ประกาศเรื่องโจรสลัดในเมืองตรา

         ในปี พ.ศ. 2401 ผู้สำเร็จราชการเมืองตราดและกรมการเมืองตราด ได้มีหนังสือแจ้งเข้ามาว่า พวกจีนแต้จิ๋ว จีนฮกเกี้ยน ที่เมืองตราดและจันทบุรี ได้หนีลงไปสมทบกับจีนแต้จิ๋ว และจีนฮกเกี้ยนที่เมืองกำปอดและเมืองกำปงโสม เข้าเป็นพวกกับจีนไหหลำและจีนมาเก๊าที่ศิลาขาว ปากอ่าวเมืองกำปงโสม รวมกันเป็นกองโจรใหญ่ประมาณพันคนเศษคอยโจมตีเรือลูกค้าในท้องทะเล เรือที่โจรสลัดกลุ่มนี้โจมตีได้แก่ เรือของจีนโถ ลูกค้าเมืองตราดที่ตำบลศิลาขาว ปากอ่าวเมืองกำปงโสม เรือขุนเทพนายอากรสุรา เมืองตราดที่ตำบลศิลาขาว ปากอ่าวเมืองกำปงโสม เรือจีนเฉียน ลูกค้ากรุงเทพฯ ช่องตองหมึง เรือขุนพรพิทักษ์ นายกองส่วย เมืองตราดปากคลองบางกระสอบ แขวงเมืองปัจจันตคีรีเขตร เรือจีนชี ลูกค้าเมืองตราด หน้าเมืองปัจจันตคีรีเขตร เป็นต้น เรือของโจรพวกนี้ใหญ่ยาว 9 วาบ้าง 10 วาบ้าง มีปืนใหญ่ ปืนเล็ก กระสุนดินดำ พร้อมเครื่องศาตราวุธ (31) กองโจรสลัดจีนนี้นับว่ามีขนาดใหญ่มาก และอยู่ในพื้นที่ที่ยากต่อการปราบปรามในเขตตราด จันทบุรี กำปอด และกำปงโสม โจรสลัดที่ศิลาขาวพวกนี้เมื่อตีเรือลูกค้าได้สิ่งของแล้ว ก็นำไปจำหน่ายให้แก่ชาวเมืองกำปอด เจ้าเมืองกำปอด ก็ไม่ได้ปราบปรามโจรสลัดเหล่านี้ แต่กลับเป็นใจกับพวกโจรจีนสลัดเหล่านี้อีกด้วย โจรพวกนี้จึงกำเริบคุมสมัครพรรคพวกเป็นกองโจร นอกจากนี้ยังสั่งเจ้าของเรือว่า ใครจะไถ่เรือก็ให้ไปที่เมืองกำปอด การได้รับสนับสนุนจากผู้ปกครองท้องถิ่นก็เป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้โจรสลัดกลายเป็นกองโจรขนาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ขุนโผนเผ่นทะเลออกลาดตระเวนถึงเกาะช้าง และในเดือนห้าได้โปรดให้พระยาราชวังสรร จางวางหลวงศรีมหาราชา เจ้ากรมขุนวิสุทธเดชปลัดกรมอาสาจาม ขุนนางทั้ง 3 ให้คุมเรือกำปั่นคชสีห์ออกลาดตระเวน พร้อมกับทรงมีท้องตราถึงองค์พระหริรักษ์รามมหาอิศราธิบดี เจ้าเมืองอุดงมีไชยให้ช่วยว่ากล่าวเจ้าเมืองกำปอดที่สนับสนุนพวกกองโจรเรือสลัดเหล่านั้นด้วย1

         จังหวัดตราด ถือเป็นเมืองการค้าสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นเส้นทางเดินเรือก็ที่จะเข้าถึงพระนคร เรือสำเภาต่างชาติทางด้านทิศตะวันออกที่ต้องการทำการค้ากับสยามจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้ ทำให้บริเวณตราดมีการแล่นเรือสำเภาผ่าน อีกทั้งยังมีเกาะแกร่งน้อยใหญ่จำนวนมาก ทำให้เป็นแหล่งซ่องสุมของโจรสลัดโดยง่าย

........................................

1 พรรณี บัวเล็ก, เรื่องเดียวกัน

700 views

0

แบ่งปัน