คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

จอมพล แปลก

ผู้ก่อตั้งนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท

     ครั้งหนึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี ระหว่างที่วนรถอยู่ใกล้ ๆ กับเขตวัดฯ ก็ได้ไปสะดุดตาเข้ากับ “อนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม” ที่ตั้งอยู่ริมถนน ฝั่งตรงข้ามกับซุ้มประตูวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เข้าไปสำรวจดูภายในพบว่า นอกจากจะเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของอดีตนายกรัฐมนตรีคนสำคัญของประเทศไทยแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังมีลักษณะเป็นสวนหย่อมเล็ก ๆ สำหรับพักผ่อน ใต้เงาร่มไม้นานาชนิด มีทางวิ่งสำหรับออกกำลังกาย ม้านั่ง ศาลาทรงไทยสำหรับประชาชนมาใช้บริการ นอกจากนี้ยังปลูกไม้ดอกสวยงามให้บรรยากาศสดชื่นแจ่มใส และของตกแต่งงดงามแปลกตาอีกหลายอย่าง ตัวผู้เขียนเอง ทำความเคารพอนุสาวรีย์ไปก็นึกย้อนเอาความรู้ทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับท่านจอมพลฯ ที่พอจะจำได้ขึ้นมารื้อฟื้น แต่นึกเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏความกระจ่างว่าท่านมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับอำเภอพระพุทธบาท จนถึงกับมีการจัดตั้งอนุสาวรีย์ของท่านขึ้นที่ตรงนี้ได้ จึงได้กลับไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมภายหลัง

     ความสำคัญของจอมพล ป. พิบูลย์สงครามต่อพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทปรากฏขึ้นในคราวที่ได้ก่อตั้งกรมประชาสงเคราะห์ขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2483 เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมสวัสดิภาพของประชาชนในด้านการครองชีพให้ได้รับความสมบูรณ์พูนสุข และมีความสดชื่นแจ่มใส เพื่อเป็นพลานุภาพของประเทศชาติสืบไป โดยท่านจอมพลฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีคนแรกของกรมประชาสงเคราะห์อีกด้วย ในการดำรงตำแหน่งครั้งนี้ท่านได้ริเริ่มงานด้านประชาสงเคราะห์หลายอย่าง หนึ่งในนั้นคืองานด้านนิคมสร้างตนเอง เรียกได้ว่าท่านจอมพลฯ เป็นผู้ให้กำเนิด “นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท” ซึ่งเป็นนิคมสร้างตนเองแห่งแรกในประเทศไทย โดยท่านมีแนวคิดที่จะนำเอาผู้ประกอบอาชีพถีบสามล้อรับจ้างในกรุงเทพฯ ไปทำอาชีพเกษตรกร และได้เลือกพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่ริเริ่มกระบวนการทำงาน มีการแบ่งพื้นที่ทำกินให้ประชาชนคนละ 25 ไร่ ให้เงินทุนทำการเกษตร มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกอบอาชีพ ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นับว่าเป็นการให้ที่มีคุณูปการต่อประชาชนในนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทอย่างหาที่สุดมิได้ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีอนุสาวรีย์ของจอมพล ป. พิบูลย์สงครามอยู่ในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท ถึงแม้จะไม่ได้เป็นมาตุภูมิของท่านก็ตาม

เรียบเรียงโดย

                                                                                                นางสาวชลธิชา ใจทา

196 views

0

แบ่งปัน