กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน

หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 462

14,930 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

               หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี เกิดจากแรงบันดาลใจของอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ที่ต้องการจะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน จึงได้เริ่มรวบรวมสถานที่และสิ่งของ อาทิ เรือนของเจ้าเมืองสระบุรี เรือนของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ  เรือนของเสือคง โจรเลื่องชื่อในอดีตในจังหวัดสุพรรณบุรี ผ้าทอโบราณ เรือพื้นบ้านที่ใช้ลุ่มน้ำป่าสักและภาคกลางกว่า 20 ลำ โดยอาจารย์ตั้งใจว่าจะให้เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มชาวล้านนาที่ถูกกวาดต้อนอพยพมาจากเมืองเชียงแสน เมื่อประมาณ 200 ปีที่แล้ว 

 

             ในปี 2536 อาจารย์ได้จัดตั้งชมรมไทยวนสระบุรีขึ้น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดในเอกลักษณ์ของชาวไทยวน อาทิ ภาษา วัฒนธรรม การแต่งกาย การกินขันโตก และต่อมาในปี 2539 ได้มีโครงการ Thing Earth ของบริษัทสยามกลการ เข้ามาสนับสนุนในการจัดตั้งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน 

 

พื้นที่จัดแสดง คือ ส่วนของเรือนไทยและพื้นที่โดยรอบ เป็นการจำลองให้มีองค์ประกอบเหมือนบ้านที่อยู่อาศัยจริงๆ ทั้งเรือนหลัก เรือนย่อย ห้องโถง ห้องนอน โดยทุกห้องจะจัดแสดงวัตถุและบรรยากาศแบบชาวไทยวน  แบ่งเป็น

 

     1) ประวัติและวิวัฒนาการ ความเป็นมาของชาวไทยวนที่อพยพลงมาจากเมืองเชียงแสนเมื่อ 200 ปีที่แล้ว

     2) วิถีชีวิตของ จัดจำลองบรรยากาศความเป็นอยู่ของชาวไทยวนผ่านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทำมาหากิน   

     3) กลุ่มชนเผ่า นิทรรศการเอกลักษณ์ของชาวไทยวน เอกลักษณ์การแต่งกาย ภาษาพูด อาหารการกิน เป็นต้น

     4) วัฒนธรรมและประเพณี จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม การกินอาหารแบบขันโตก

     5) ภูมิปัญญา ในการประดิษฐ์เครื่องใช้ เครื่องมือในการทำการเกษตร การประมง

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานบุญสลากภัต

งานบุญสลากภัต ชาวไทยวนสระบุรีเรียกว่างานบุญ กิ๋นข้าวสลาก ชาวเหนือเรียกว่า ตานก๋วยสลาก

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

48 หมู่ 6 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3672 5224

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถนตร์ จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าจังหวัดสระบุรี ก่อนถึงตัวเมืองสระบุรี จะมีทางเลี่ยงเมืองไปทางลพบุรีและเพชรบูรณ์ ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมือง ตรงไปจนข้ามแม่น้ำป่าสัก ประมาณ 1 กม. ให้สังเกตซ้ายมือจะมีทางแยกไปบ้านปากบาง หรือ ทางหลวงหมายเลข 3225 จากแยกประมาณ 3 กม. จะเห็นป้ายหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรีโฮมสเตย์ อยู่ติดถนนด้านซ้ายมือ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

จดหมายขออนุญาต/ โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

9

แบ่งปัน

กิจกรรม

06 พ.ค. 2565

08 พ.ค. 2565

03 พฤษภาคม 2565
วันเสาร์ที่ 7 และ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป มาร่วม “รฦก ถึง..ตาทรงชัย” ครบรอบ 4 ปี ด้วยกัน นุ่งซิ่น สะพายย่าม ตามแบบฉบับไทยวน มาม่วนกันเน้อ เดินชม ชิม ช้อป “กาดมั่ว” ตลาดริมน้ำ สบายๆ วางตั่ง นั่งแคร่ แบกะดิน ตามวิถีถิ่นบ้านๆไทยวนริมแม่น้ำป่าสัก   กิจกรรมภายในงาน วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 09.00 น. พิธีเปิดหอประวัติอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ณ อาคารหลังใหม่ ขอเชิญร่วมฟังเรื่องเล่าประสบการณ์ และความทรงจำ รฦก ถึง อ.ทรงชัย  ในห้วงวันวารที่ผ่านมา จากหลากวัย หลายอาชีพ 09.59 น. พิธีไหว้ครูทอผ้า ริมน้ำ 13.00-14.30 น. (วันเดียวเท่านั้น) กิจกรรม Workshop ฟรี สำหรับทุกคนที่มาร่วมงาน (ทั้งนี้ ยินดีรับปัจจัยตามแต่ศรัทธา เพื่อสบทบทุนในการฟื้นฟูบูรณะหอวัฒนธรรมฯ) 1. สาธิต-Workshop การทำน้ำหอม สรงน้ำพระ สูตรจากอาจารย์สมชาย ปงศรีชัย ปราชญ์ผู้นำชุมชนไทยวนลับแล อุตรดิตถ์ โดย อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม 2. สาธิต-Workshop การอบร่ำผ้า-หอมติดกระดาน แบบชาววัง  โดย อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม   วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ชมกิจกรรมสาธิต ตลอดวัน Workshop ตลอดวัน กาดมั่วริมน้ำ ตลอดวัน การสาธิต "ลาบคั่ว ครัวยวน" และ "หมี่แจ๊ะ" อาหารพื้นบ้านอัตลักษณ์ของชาวไทยวน   กิจกรรมสาธิต ที่มีทั้ง 2 วัน สาธิตการทอผ้าไทยวนสระบุรี ทุกเทคนิค “ยก, ยกมุก, จก(ตีนเก็บ)”  จากหอวัฒนธรรมฯ และพี่น้องหม่อนไหม สระบุรี แปรรูปเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ / สาวไหม ทำสบู่จากโปรตีนไหม / ทำใบหม่อนเป็นชา และ workshop หลากหลายกิจกรรม มารวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้   **เนื่องด้วยวันเวลาการจัดงาน ยังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID หอวัฒนธรรมฯ จึงขอใช้มาตรการการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้ 1.**เฉพาะผู้จัดงาน-ผู้ออกร้าน** จะต้องตรวจ ATK ณ บริเวณหน้างาน (ทั้ง 2วัน)  หรืออย่างน้อย แสดงผลตรวจ 12-48 ชม. ก่อนเข้างานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของสายพันธุ์ “โอไมครอน” 2. นักท่องเที่ยว-ผู้จัดงาน-ผู้ออกร้าน ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2-3 เข็มก่อนร่วมงาน  ณ บริเวณจุดตรวจก่อนเข้างาน 3. นักท่องเที่ยว-ผู้จัดงาน-ผู้ออกร้าน ต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา 4. ตลาดริมน้ำบริการจำหน่ายอาหาร-ขนม พร้อมภาชนะใช้แล้วทิ้งเท่านั้น  ส่วนเครื่องดื่มขอความกรุณาเตรียมภาชนะมาใส่เอง   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 087-121 1232 หรือ Facebook : หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรี        
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง