คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ถ้ำวิมานจักรี

     ถ้ำเก่าแก่ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ด้วยกัน ถ้ำวิมานจักรีถูกค้นพบในบริเวณเชิงเขาดอกไม้ ซึ่งอยู่ในอาณาเขตของเทือกเขาวง ถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบโดยพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ขณะที่ทรงผนวช พระองค์ทรงโปรดให้นำพระพุทธรูปโบราณปางประทับยืน ยกพระหัตถ์ข้างหนึ่งขึ้นมาประทับไว้ ณ ถ้ำวิมานจักรีแห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะแก่พระภิกษุ สามเณรและชาวบ้านทั่วไปให้เกิดสิริมงคล ก่อนที่จะเดินทางไปสักการะรอยพระพุทธบาทต่อไป ปัจจุบันพระพุทธรูปโบราณองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระพุทธบาท และจะถูกอันเชิญออกมาแค่ปีละครั้งเพื่อประกอบพิธีสรงน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์

     เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๒๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) ทรงเสด็จประพาสถ้ำวิมานจักรี และทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ไว้ที่ผนังถ้ำอีกด้วย เป็นที่ภาคภูมิใจของชุมชนชาวพุกร่างเรื่อยมา

     ถ้ำวิมานจักรีตั้งอยู่บนเชิงเขา ดังนั้นการจะเดินทางเข้าไปในถ้ำจึงต้องผจญภัยกันเล็กน้อย ทางการสร้างบันไดหินเป็นทางขึ้นถ้ำไว้ได้สวยงามแข็งแรง แต่ก็สูงชันพอสมควร ใช้เวลาเดินขึ้นไปประมาณสิบนาที ไม่รวมพักเหนื่อย ก็จะถึงทางเข้าถ้ำ มีลักษณะเป็นลานโล่ง ๆ ไม่กว้างมาก มองลึกเข้าไปด้านในเห็นผนังถ้ำแบ่งพื้นที่เป็นหลาย ๆ คูหา มีหินงอก หินย้อยสวยงาม แต่ภายในมืดและอากาศชื้น แมลงค่อนข้างมาก ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ ตามผนังถ้ำจะมีภาพเขียนและตัวอักษรจารึกต่าง ๆ ให้เห็น โดยเฉพาะภาพเขียนล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ทรงประทับยืนอยู่บนผนังถ้ำด้านขวามือของทางเข้าถ้ำ ภายในถ้ำมีการประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ให้กราบสักการะ

     ในปีพ.ศ.๒๔๙๕ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จประพาสถ้ำวิมานจักรี เป็นอีกครั้งที่ถ้ำแห่งนี้ได้รับเสด็จพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นำมาซึ่งสิริมงคลแก่ชุมชนสืบไป

เรียบเรียงโดย

                                                                                                            นายนิติกรณ์ สุขสบาย

           

63 views

0

แบ่งปัน