คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ประเพณีปีใหม่ม้ง

ประเพณีปีใหม่ม้ง

     ประเพณีปีใหม่ม้ง หรือภาษาม้งเรียกว่า “น้อเป๊ะเจ่า” เป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ จะจัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 1 ของทุกๆปี จะใช้เวลาจัดประเพณีปีใหม่ม้ง 7 ถึง 9 วัน ก่อนวันปีใหม่ วัน จะมีการทำพิธีสู่ขวัญหรือพิธีเรียกขวัญให้คนในครอบครัว โดยใช้ไข่ตามจำนวนสมาชิกในบ้านและไก่ 1 คู่ ในการทำพิธี ต่อมาในวันแรกของประเพณี พวกเราจะไปเยี่ยมบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว และในวันถัดมาจนถึงวันสุดท้ายจะเป็นการเล่นประเพณีปีใหม่ม้ง โดยคู่บ่าวสาวจะโยนลูกช่วงให้กัน เพื่อแสดงความรักที่มีต่อกัน หรือบางคนจะถือโอกาสหาคู่ในวันปีใหม่นี้ด้วย สุดท้ายนี้ นอกจากการประกอบพิธีกรรมต่างๆ และการโยนลูกช่วงให้กันแล้ว ยังมีการแข่งขันกิจกรรมอื่นอีกด้วย เช่น การตีลูกข่าง การเป่าแคนม้ง การประกวดธิดาม้ง เป็นต้น

 

New Year’s Traditions hmong

    New year’s traditions hmong or hmong language is “Nopacho”. It is new year’s celebration. It will be during the 1 lunar month 1 of every year and for 7 to 9 days. Before the new year’s party 1 day. We will have ceremony to Khuan or Riak Khuan give the family. It will use the eggs according to the number of members in the house. Later, on the first day of tradition. We will visit our dead ancestors. The next day until the last day. We are play new year’s tradition hmong by the newlyweds will throw Luk Chuang together to express their love for each other. Or some people will also take the opportunity to find a partner athis new year’s party. Lastly, in addition to ceremonies and throwing. There are also other competitions such as hit Luk Khang, blowing Kean hmong, and contest Thi Da hmong etc.

1,810 views

0

แบ่งปัน