คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วิถีชีวิตบ้านหนองขาว

ได้มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวชมวิถีชีวิตบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี ที่นี่นั้นเป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้ได้ศึกษาความรู้เชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชุมชนท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศ ชีวิตในสังคมเกษตรกรรม

เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ได้มีโอกาสต้องเดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อศึกษาหมู่บ้านที่มีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้พัฒนาหรือได้ใช้ศักยภาพหรือความสามารถด้านแนวคิดสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวเอง โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมลงมือทำ ซึ่งในชุมชนแห่งนี้ได้มีกิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยวลักษณะนี้ที่หลากหลาย เช่น การทอผ้าขาวม้า การทำขนมตาลเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีลูกตาาลอยูเยอะ การนั่งรถชมไร่นา ในชุมชนแห่งนี้มีชาวบ้านที่มีความรู่ที่แท้จริงและได้สอนและเรียนรู้วิถีชีวิตจริงของคนทที่นี่ แม้จะอยู่เพียง2วัน1คืน ก็รู้ศึกสบายใจได้พักผ่อนและเรียนรู้ไในเวลาเดียวกัน

Have the opportunity to travel to see the way of life at Ban Nong Khao Kanchanaburi. Here is an indigenous cultural center to study cultural knowledge.Local community lifestyle and Agricultural tourism.

October 2020 I traveled to Ban Nong Khao, Kanchanaburi.There are many ways of learning about community life Such as farming, raising animals Weaving a hundred colors and making desserts.I was here 2 days 1 night.I learned a variety of cultures here.
 

2,048 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดกาญจนบุรี