คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

นานา ณ สิงห์บุรี

นานา ณ สิงห์บุรี

  “ เมืองพระนอน เก่าแก่ แลประจักษ์

ประวัติศาสตร์ รู้รัก สืบสานสอน

มากวัดวา อาราม ขอพระพร

ทว่าปลา มัจฉาช่อน ขึ้นชื่องาม

สักการะ ชาวบ้าน บางระจัน

สู้ตั้งมั่น ช่วยเหลือ ปวงชนสยาม

เมืองเมืองนี้ มีชื่อ กระฉ่อนนาม

สิงห์บุรีอร่าม ตระการตา... ”

          เมื่อพูดถึงจังหวัดสิงห์บุรีแล้ว เราหลาย ๆ คน คงจะนึกถึงประวัติศาสตร์เป็นอันดับต้น ๆ เพราะ จังหวัดนี้พบว่าปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่คราวยุคก่อนประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีการขุดพบเจอ ขวานหิน แวดินเผา หินดุ ชิ้นส่วนกำไลสำริด ซึ่งค้นพบโดยพระเจ้าแสนภูมิ อีกทั้งปรากฏอย่างเด่นชัดในสมัยอยุธยา ครั้งพระเจ้าอู่ทองได้ทรงสถาปนาให้เป็นเมืองลูกหลวง และหัวเมืองชั้นใน มากไปกว่านี้ ครั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ , สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ก็มีทรงมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการปกครองเมืองสิงห์บุรีอีกด้วย

        

          ในด้านศาสนา เมืองสิงห์บุรี ถือเป็นเมืองที่กอปรไปด้วยวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนก็มาจากการสืบสานอนุรักษ์ของบุคคลในเมืองบ้างก็มีการสร้าง บูรณะขึ้นใหม่ สำหรับวัดที่มีชื่อเสียงทั้งด้านคุณค่า และ ประวัติศาสตร์ก็คงจะมิพ้น วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ พระนอนจักรสีห์พระคู่บ้านคู่เมืองสิงห์บุรี ซึ่งวัดนี้ได้รับการสมโภชจากสมเด็จพระเจ้าอยู่บรมโกศ ถือได้ว่าควรค่าแก่การไปสักการะ กราบไหว้เป็นอย่างยิ่ง

          อีกจะไม่กล่าวถึงเลยคงจะไม่ได้ นั่นคือ ปลาช่อน ใครไปใครมาจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้องซื้อปลาช่อนกลับบ้านไปกันทุกคน สาเหตุที่ปลาช่อนที่นี้โดดเด่นเป็นเพราะสิงห์บุรีมีแม่น้ำถึง ๓ สายที่ไหลผ่าน ว่ากันว่าเป็นเพราะสาย น้ำนำพาแร่ธาตุต่าง ๆ มาทับถมที่ลำน้ำแม่ลา ทำให้เป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นเหตุให้ปลาช่อนที่อาศัยอยู่ในสายน้ำแม่ลามีเนื้อที่ดี แน่น  ไม่หยาบลิ้น นุ่ม มัน หวาน และที่สำคัญรสชาติดีกว่าที่อื่น ที่สำคัญไปกว่านี้ ปลาที่ขึ้นชื่อกระทั่งมี เทศกาลกินปลา ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมอีกด้วย

          ทั้งหมดทั้งหลายอาจเกิดขึ้นไม่ได้หากขาด ชาวบ้านบางระจัน กล่าวคือ ท่านทั้งหลาย คือ กลุ่มวีรชนที่รวมตัวกันช่วยเมืองสิงห์บุรี เมืองอันทรงคุณค่านี้ไว้จากผู้รุกราน กลุ่มชาวบ้านบางระจันถือเป็นกลุ่มปูชนียบุคคลของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นที่เคารพ สักการะของชาวเมืองและนักท่องเที่ยว อาจกล่าวได้ว่า หากไม่มีชาวบ้านบางระจันในวันนั้น อาจจะไม่มีสิงห์บุรีในวันนี้ก็เป็นได้

          ท้ายที่สุดนี้ สิงห์บุรี ถือเป็นเมืองที่ควรค่าแก่การศึกษาประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง เป็นเมืองแห่ง การท่องเที่ยว ศาสนา มีอาหารขึ้นชื่อ มีวัดวาอารามให้ประชาชนได้เคารพสักการบูชาและกราบไหว้ ทั้งนี้ยังแฝงไปด้วยเสน่ห์ของคนในพื้นที่ ที่พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งจากในไทยก็ดี เมืองนอกก็ดี ดังนั้นไม่แปลกใจเลยที่ทำให้สิงห์บุรีเป็นเมืองที่ทั้งน่าอยู่อาศัย และ ท่องเที่ยวในขณะเดียวกัน...

เรียบเรียงโดย

นายภคพล  คุ้มครอง

1,563 views

0

แบ่งปัน