คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดโบสถ์

ทำไมต้องมาเที่ยววัดโบสถ์ จังหวัดอุทัยธานี

วัดโบสถ์ หรือ วัดอุโบสถาราม  เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี วัดโบสถ์มีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในโบสถ์เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ส่วนในวิหารเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขาร ฝาผนังด้านบนเป็นภาพพระสาวกชุมนุม สลับกับพัดยศคล้ายจะไหว้พระประธานในวิหาร ฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพพระพุทธเจ้าและภาพชีวิตชาวบ้าน

 

ภายในวัดแล้วสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่น่าสนใจ ได้แก่ มณฑปแปดเหลี่ยม เป็นอาคารแปดเหลี่ยม 2 ชั้น ด้านนอกมีบันไดวน ซุ้มหน้าต่างเป็นวงโค้งที่มีลักษณะผสมแบบตะวันตก  กรอบหน้าต่างมีลายปูนปั้นรูปไม้เลื้อย  และด้านนอกมณฑปมีพระพุทธรูปปูนสลักนูนสูง

 

วัดโบสถ์ ถือเป็นอุทยานการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า นอกจากโบสถ์ วิหาร มณฑปแปดเหลี่ยมแล้ว ยังมีอาคารอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายหลัง เช่น เจดีย์หกเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์ หอสวดมนต์ศาลาทรงไทย เป็นต้น ทุกท่านสามารถไปชมความงามและศึกษาเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมกันได้ทุกวัน

 

นอกจากนั้น ใกล้กับวัดโบสถ์จะมี "สะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรัง" ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวชุมชนลุ่มน้ำสะแกกรังสวยที่สุดอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาด

1,723 views

0

แบ่งปัน