ย้อนกลับ

วัดโบสถ์

ทำไมต้องมาเที่ยววัดโบสถ์ จังหวัดอุทัยธานี

วัดโบสถ์ หรือ วัดอุโบสถาราม  เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี วัดโบสถ์มีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในโบสถ์เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ส่วนในวิหารเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขาร ฝาผนังด้านบนเป็นภาพพระสาวกชุมนุม สลับกับพัดยศคล้ายจะไหว้พระประธานในวิหาร ฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพพระพุทธเจ้าและภาพชีวิตชาวบ้าน

 

ภายในวัดแล้วสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่น่าสนใจ ได้แก่ มณฑปแปดเหลี่ยม เป็นอาคารแปดเหลี่ยม 2 ชั้น ด้านนอกมีบันไดวน ซุ้มหน้าต่างเป็นวงโค้งที่มีลักษณะผสมแบบตะวันตก  กรอบหน้าต่างมีลายปูนปั้นรูปไม้เลื้อย  และด้านนอกมณฑปมีพระพุทธรูปปูนสลักนูนสูง

 

วัดโบสถ์ ถือเป็นอุทยานการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า นอกจากโบสถ์ วิหาร มณฑปแปดเหลี่ยมแล้ว ยังมีอาคารอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายหลัง เช่น เจดีย์หกเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์ หอสวดมนต์ศาลาทรงไทย เป็นต้น ทุกท่านสามารถไปชมความงามและศึกษาเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมกันได้ทุกวัน

 

นอกจากนั้น ใกล้กับวัดโบสถ์จะมี "สะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรัง" ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวชุมชนลุ่มน้ำสะแกกรังสวยที่สุดอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาด

238 views

0

แบ่งปัน