กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

28 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 377

1,998 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

          พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดตั้งขึ้นเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2525 โดยใช้ตัวอาคารเดิมของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้น มีอายุกว่า 80 ปี เป็นที่จัดแสดงสิ่งต่างๆ ระหว่างวิชาการสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอุทัยธานีในอดีตและปัจจุบัน

ภายในแบ่งเป็น 4 ห้อง ดังนี้

 

ห้องอุทัยธานียุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นการจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผา เครื่องประดับลูกปัดหินสี จากแหล่งโบราณคดีบ้านหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 

ห้องอุทัยธานีกับยุคทวารวดี จัดแสดงวัตถุโบราณยุคทวารวดีในชุมชนต่างๆ เช่น ระฆังหิน หลักศิลาจารึกอักษรปัลลวะ 3 หลัก พบที่เมืองโบราณบ้านบึงคอกช้าง อำเภอสว่างอารมณ์

 

ห้องวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ และอาวุธโบราณ ที่แสดงให้เห้นถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยรุ่นแรกที่มีในสยาม เป็นต้น

 

ห้องมรดกโลกห้วยขาแข้ง จัดแสดงป่าจำลองมรดกโลกห้วยขาแข้งและนิทรรศการ สืบ นาคะเสถียร

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

โครงกระดูกยุคก่อนประวัติศาสตร์

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0-5651-1511
โทรสาร : 0-5651 1153
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/uthaimuseum/

วันและเวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ โปรดติดต่อล่วงหน้า

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปอุทัยธานีได้หลายเส้นทาง ได้แก่

-  ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านสระบุรี  ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลงแพขนานยนต์ ที่อำเภอมโนรมย์ ผ่านวัดท่าซุง เข้าตลาดอุทัยธานี ระยะทางประมาณ 305 กม.

 

- ใช้เส้นทางถนน 32 ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกท่าน้ำอ้อย(บริเวณหลักกม.ที่ 206) ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตามถนนสาย 333 ผ่านหน้าโรงพยาบาลเลี้ยวซ้ายเข้าอุทัยธานี ระยะทางประมาณ 222 กม.

 

- ใช้เส้นทางถนนสาย 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี อำเภอสรรพยา เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอวัดสิงห์ ผ่านวัดท่าซุง เข้าจังหวัดอุทัยธานี ระยะทางประมาณ 283 กม.

 

2.รถไฟ มีบริการรถไฟสายเหนือไปลงที่สถานีนครสวรรค์ แล้วต่อรถประจำทางมายัง อุทัยธานี อีกประมาณ 50 กม. 

 

3.รถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ เส้นทางกรุงเทพฯ-อุทัยธานี จากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา04.30-17.50 น.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบพิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง