กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อุทยานการศึกษา วัดอุโบสถาราม

อุทยานการศึกษา วัดอุโบสถาราม

10 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 435

1,610 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

วัดอุโบสถารามเดิมชื่อ “วัดโบสถ์มโนรมย์” มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2324 แต่เนื่องจากวัดทรุดโทรม พระสุนทรมุนี(จัน) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี จึงได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มั่นคงขึ้น ชาวบ้านนิยมเรียกวัดนี้ว่า “วัดโบสถ์” ภายในบริเวณวัดมีโบราณวัตถุโบราณสถานที่สำคัญมากมาย เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหาร อุโบสถ ศิลปะปูนปั้นบนผนังมณฑปแปดเหลี่ยมทรงยุโรป เดิมเคยจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารที่อดีตท่านเจ้าอาวาสได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ทางวัดไม่มีบุคลากรมาดูแลเพื่อความปลอดภัย ไม่ได้นำออกมาจัดแสดงอีก

จากรูปแบบด้านศิลปกรรมของจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและวิหาร สันนิษฐานว่าน่าจะเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยยังมีรูปแบบเป็นแบบประเพณีไทย เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวบนพื้นผนังปูน รองพื้นด้วยดินสอพองและปูนขาว แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ดำเนินเรื่องตั้งแต่การอภิเษกสมรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายา จนถึงการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

มณฑปแปดเหลี่ยมเป็นอาคารก่ออิฐ 2 ชั้น ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีหลังคามุงกระเบื้อง หันด้านหน้าลงสู่แม่น้ำ ชั้นล่างมีประตู 3 บาน ชั้นบนมีประตูด้านหน้า 1 บาน เป็นหน้าต่างอีก 7 บาน ต่อมามีการก่อสร้างเพิ่มเติม มุขด้านหน้าทำเป็นห้องยื่นรองรับบันไดก่ออิฐโค้งขึ้นชั้นบน ด้านล่างก่ออิฐทึบ มุขด้านทิศใต้ทำเป็นห้องยื่น ชั้นบนมีหน้าต่าง 2 บาน จุดเด่น คือ ลวดลายปูนปั้นพระพุทธรูปอุ้มบาตร(วันพุธ) อยู่ตรงกลาง ประกอบด้วยลวดลายนกหงส์ฟ้ากับนกกระสา

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติรูปแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์, มณฑปแปดเหลี่ยม

แผนที่

อุทยานการศึกษา วัดอุโบสถาราม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 84 บ้านน้ำตก หมู่ที่ 1 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปอุทัยธานีได้หลายเส้นทาง ได้แก่

-  ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านสระบุรี  ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลงแพขนานยนต์ ที่อำเภอมโนรมย์ ผ่านวัดท่าซุง เข้าตลาดอุทัยธานี ระยะทางประมาณ 305 กม.

 

- ใช้เส้นทางถนน 32 ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกท่าน้ำอ้อย(บริเวณหลักกม.ที่ 206) ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตามถนนสาย 333 ผ่านหน้าโรงพยาบาลเลี้ยวซ้ายเข้าอุทัยธานี ระยะทางประมาณ 222 กม.

 

- ใช้เส้นทางถนนสาย 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี อำเภอสรรพยา เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอวัดสิงห์ ผ่านวัดท่าซุง เข้าจังหวัดอุทัยธานี ระยะทางประมาณ 283 กม.

 

2.รถไฟ มีบริการรถไฟสายเหนือไปลงที่สถานีนครสวรรค์ แล้วต่อรถประจำทางมายัง อุทัยธานี อีกประมาณ 50 กม. 

 

3.รถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ เส้นทางกรุงเทพฯ-อุทัยธานี จากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 04.30-17.50 น.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ทำหนังสือขออนุญาต/โทรศัพท์ แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน