กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เล่าเรื่องเมืองอุทัย

เล่าเรื่องเมืองอุทัย

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 374

1,718 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

นิทรรศการ "เล่าเรื่องเมืองอุทัย" จัดแสดงอยู่ในอาคารแปดเหลี่ยม ณ ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์

 

รวมถึงจัดแสดงเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุทัยธานี อาทิ ภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่อง  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ 

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

- นิทรรศการเล่าเรื่องก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

 

- โบราณวัตถุสัมฤทธิ์  แวดินเผา  หินดุ  จากบ้านหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

แผนที่

เล่าเรื่องเมืองอุทัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0-5651-1297

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปอุทัยธานีได้หลายเส้นทาง ได้แก่

-  ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านสระบุรี  ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลงแพขนานยนต์ ที่อำเภอมโนรมย์ ผ่านวัดท่าซุง เข้าตลาดอุทัยธานี ระยะทางประมาณ 305 กม.

 

- ใช้เส้นทางถนน 32 ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกท่าน้ำอ้อย(บริเวณหลักกม.ที่ 206) ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตามถนนสาย 333 ผ่านหน้าโรงพยาบาลเลี้ยวซ้ายเข้าอุทัยธานี ระยะทางประมาณ 222 กม.

 

- ใช้เส้นทางถนนสาย 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี อำเภอสรรพยา เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอวัดสิงห์ ผ่านวัดท่าซุง เข้าจังหวัดอุทัยธานี ระยะทางประมาณ 283 กม.

 

2.รถไฟ มีบริการรถไฟสายเหนือไปลงที่สถานีนครสวรรค์ แล้วต่อรถประจำทางมายัง อุทัยธานี อีกประมาณ 50 กม. 

 

3.รถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ เส้นทางกรุงเทพฯ-อุทัยธานี จากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 04.30-17.50 น.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถให้

1

แบ่งปัน