คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

กระติบข้าวไผ่ตะวัน

สินค้าพื้นบ้าน จักสานด้วยมือ เลื่องลือความงาม

กลุ่มจักสานกระติบข้าวไผ่ตะวัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำผลิตภัณฑ์จักสานกระติบข้าวเหนียวด้วยมือจากภูมิปัญญาดั้งเดิม และได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีหลากหลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น  กระติบเกี่ยว, กระติบของฝาก, กระติกปิกนิก, กล่องข้าว และสินค้าอื่นๆภายใต้แบรนด์ ไผ่ตะวัน  

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์แบรนด์ ไผ่ตะวัน คือ มีรูปทรงและลวดลายที่หลากหลาย  มีความประณีตสวยงาม  และสีที่ย้อมเป็นสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ที่หาได้ในชุมชน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2562

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

5,877 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดขอนแก่น