ย้อนกลับ

กระติบข้าวไผ่ตะวัน

สินค้าพื้นบ้าน จักสานด้วยมือ เลื่องลือความงาม

กลุ่มจักสานกระติบข้าวไผ่ตะวัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำผลิตภัณฑ์จักสานกระติบข้าวเหนียวด้วยมือจากภูมิปัญญาดั้งเดิม และได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีหลากหลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น  กระติบเกี่ยว, กระติบของฝาก, กระติกปิกนิก, กล่องข้าว และสินค้าอื่นๆภายใต้แบรนด์ ไผ่ตะวัน  

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์แบรนด์ ไผ่ตะวัน คือ มีรูปทรงและลวดลายที่หลากหลาย  มีความประณีตสวยงาม  และสีที่ย้อมเป็นสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ที่หาได้ในชุมชน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2562

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

1,445 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดขอนแก่น