ย้อนกลับ

ไหบ้านเชียง

การเขียนสีลายไหบ้านเชียง เป็นการต่อยอดจากภูมิปัญญาจากลายโบราณวัตถุในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุกว่า 5,600 ปี ของแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งชุมชนไทยพวนบ้านเชียง เป็นกลุ่มปั้นหม้อที่ได้นำลวดลายก้นหอยมาเขียนลายในภาชนะประเภทต่างๆ อาทิ ไหขนาดเล็กสำหรับใช้แทนแจกัน พวงกุญแจ เป็นต้น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการเขียนสีลายไหบ้านเชียงให้คงอยู่ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานี งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2562

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

1,597 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดอุดรธานี