กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

26 มีนาคม 2567

ชื่นชอบ 580

53,991 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  เป็นอาคารแบบโคโลเนียล 2 ชั้น มีลักษณะสถาปัตยกรรมคลาสสิกมาประยุกต์เข้ากับแบบไทย ก่ออิฐถือปูน หลังคาทรงปั้นหยา หน้าต่างโค้ง มีมุขยื่นออกมาด้านหน้าซุ้มประตู ถือเป็นอาคารเก่าแก่ของเมืองอุดรธานีที่มีการปรับปรุงมาต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2557 เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เพื่อบูรณะและพัฒนาอาคารเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ และมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม รวมทั้งนำเทคโนยีเข้ามาใช้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ 

 

ภายในอาคารมีห้องจัดแสดงทั้งหมด 26 ห้อง แบ่งเป็น

 • ชั้นล่าง 11 ห้อง จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี  อาทิ ห้องเมื่อพื้นดินอีสานอยู่ใต้ทะเล , ห้องเกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับเมืองอุดรธานี , ห้องของดีเมืองอุดรธานี เป็นต้น

 

 • ชั้นบน 15 ห้อง จัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตของชาวอุดรธานีในด้านต่างๆ เช่น จำลองห้องเรียน ,จำลองสถานีรถไฟในสมัยในยุคสมัยเหตุการณ์ รศ.112 ร้านกาแฟ ร้านถ่ายภาพ และตัดผมโบราณ  รวมทั้งห้องเกี่ยวกับการปรับตัวของชาวอุดรธานีในสภาพเศรษฐกิจที่พลิกผัน  เป็นต้น

 

 • อาคารศูนย์บริการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เป็นอาคารสร้างใหม่ถูกออกแบบให้มีผนัง 3 ชั้นซ้อนกัน (Triple Layer) คือ 

- ผนังชั้นในสุดเป็นโครงสร้างอิฐไม้แทรก

- ผนังชั้นที่ 2 เป็นผนังกระจกหุ้มอาคารทั้งหมดเพื่อควบคุมระบบปรับอากาศ

- ผนังชั้นที่ 3 เป็นผนังเหล็กฉลุหุ้มตัวอาคาร โดยลายฉลุถูกออกแบบจากลายผ้าหมี่ขิดพระราชทาน เรียกว่า ‘หมี่ขิดลายสมเด็จ’ ซึ่งเป็นลายที่ชุมชนผ้าทอมือในจังหวัดอุดรธานีน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทำสีเหล็กด้วยสีสำริดที่สื่อความหมายถึงบ้านเชียง อาคารหลังนี้จึงเหมือนการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ของตัวอาคารระหว่างความเก่าและใหม่

ภายในอาคารประกอบด้วย

 

 • พื้นที่รับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์
 • พื้นที่ขายของที่ระลึก
 • พื้นที่แสดงนิทรรศการหมุนเวียน
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์
 • ร้านกาแฟ
 • ระเบียงชมหนองประจักษ์

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-245 976 หรือ 094-008 5901 อ.พิษณุ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์

วันและเวลาทำการ

 • เปิดวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-15.30 น. (ปิดให้บริการเวลา 12.00-13.00 น.)
 • เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่เทศบาลฯกำหนด

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถยนต์ พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ตรงข้าม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ติดสำนักงานที่ดินอุดรธานี ถ.ศรีสุข ด้านหลังติดหนองประจักษ์

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

12

แบ่งปัน

กิจกรรม

30 เม.ย. 2567

30 มิ.ย. 2567

26 เมษายน 2567
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ขอเชิญชวนร่วมย้อนอดีต “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”    เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัย รวมถึงเรียนรู้เรื่องราวการสร้างความเป็นพลเมือง  ตามหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วันที่ 30 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567 เปิดให้บริการ: วันอังคาร – วันอาทิตย์เวลา 08.30-16:30 น. (ปิดให้บริการเวลา 12.00-13.00 น.) สอบถาม โทร. 042-245 976

08 มี.ค. 2567

15 มี.ค. 2567

08 มีนาคม 2567
ขอเชิญร่วมงาน Art at the museum   15-17 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 - 22.00 น.ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี    พบกับกิจกรรม  Night Museum Tour เปิดกรุพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ทั้งกรุเรื่องเล่า กรุของเก่าที่จะได้ชมได้ฟังกันในค่ำคืนพิเศษ โดย วิทยากรประจำพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อาจารย์พิษณุ เคนถาวร และทีมงาน (จำกัดจำนวน 4 รอบ รอบละ 25 คน ) พร้อมรับของที่ระลึกสุด Exclusive(ไม่มีค่าใช้จ่าย) Museum Show เวทีการแสดงความเป็นพหุวัฒนธรรมของเมืองอุดรธานี  เช่น หมอลำกลอน Young blood การรำเวียดนาม การแสดงเอ็งกอ การแสดงมังกรทอง  และการแสดงจากเยาวชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี Museum workshop เรียนรู้มรดกทางภูมิปัญญาผ่านงานศิลปะ อาทิ ปักพวงกุญแจผ้ายีนส์ลายหมี่ขิด  ออกแบบปกสมุดโน้ตจากลวดลายภาพเขียนสี, ระบายสีหน้ากากเอ็งกอ, เพนท์ไหบ้านเชียง Museum Art market รวบรวมอาหารและงานคราฟท์ งานแฟชั่น มาให้ชม ชิม ช๊อป กัน Special Exhibition เรื่อง คน เมือง อุดร และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม Museum Film ย้อนอดีตวันวาน หอบสาด ปูเสื่อ ดูหนังกลางแปลง กับ แจ่มจันทร์ภาพยนตร์ เจ้าของตำนาน “ผีจ้างหนัง”   ดูข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB: https://www.facebook.com/udmuseum

10 ก.พ. 2566

11 ก.พ. 2566

27 มกราคม 2566
กลับมาอีกครั้งกับงาน Udon Thani International JAZZ @the museum วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานอุดรธานี , จังหวัดอุดรธานี  และ เทศบาลนครอุดรธานี ผนึกพันธมิตรเครือข่าย จัดงานดนตรีระดับโลก Udon Thani International JAZZ @ the museum : อุดรธานี - อัมสเตอร์ดัม 2 วัฒนธรรมแห่งดนตรี ชมการแสดงดนตรีแจ๊สระดับโลก  กับวง Biggles Big Band จากอัมสเตอร์ดัม  ที่จะมาบรรเลงเพลงขับกล่อมในบรรยากาศสุดโรแมนติกกับตึกยุคโคโลเนียล  นอกจากนี้ ยังจะได้รับชมการแสดงผสมผสานดนตรีพื้นเมืองร่วมสมัย  ซึ่งถือเป็นมิติใหม่แห่งการเชื่อมโยงดนตรี จากอัมสเตอร์ดัมสู่อีสาน ณ อุดรธานี

07 พ.ย. 2565

08 พ.ย. 2565

07 พฤศจิกายน 2565
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ลานสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม  (หลังอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี)   วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 65 พบกับ กิจกรรมประกวดกระทงงานฝีมือประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมสาธิตประดิษฐ์กระทงเล็ก นิทรรศการประวัติประเพณีวันลอยกระทง พิธีขอขมาแม่น้ำคงคา เพื่อความเป็นสิริมงคล การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมไทย และการแสดงบนเวที

06 มี.ค. 2564

07 มี.ค. 2564

01 มีนาคม 2564
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ขอเชิญชมนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey: The SUPPORT Textiles Traveling Exhibition) ในวันที่ ๖ - ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี   จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  นิทรรศการมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานด้านผ้าและประวัติการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ผ้าทอประเภทต่างๆ กระบวนการทอผ้า การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม วงจรหนอนไหมและแมลงทับ สีธรรมชาติ และห้องสมุดเคลื่อนที่   ดูข้อมูลการสัญจร ได้ที่ Facebook : Craft Journey สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๒๕ ๙๔๒๐ , ๐๒-๒๒๕ ๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง