ย้อนกลับ

หมอลำหุ่นกระติบ

ฟื้นศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

หมอลำหุ่นกระติบ คณะเด็กเทวดา อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า "ความดี ความจริง หรือเรื่องราวสำหรับเด็กๆ นั้น .. หากใช้วิธีการสอนหรือบอกกล่าวตรงๆ อาจเป็นเรื่องที่ทำให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากฟัง ไม่อยากรับรู้" 

 

ด้วยเหตุนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่จึงคิดค้นรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ แฝงคติธรรมคิดดี ทำดี และยังส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  อาทิ เล่าเรื่องผ่านนิทาน ผ่านกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะมีส่วนร่วม หรือทำหน้าที่เป็นผู้เล่นหรือเป็นผู้เล่าเรื่องราวเหล่านั้นด้วยเองได้  

 

โดยใช้ “หุ่น” เป็นสื่อกลางนำเสนอในรูปแบบ หมอลำพื้นบ้าน หมอลำหุ่นกระติบนิยมแสดงเรื่อง องคุลิมาล โดยมีตัวละคร 9 ตัว ที่ทำจากกระติบข้าวทั้งหมด 

ขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานี งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2562

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

 

495 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดมหาสารคาม