คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

หมอลำหุ่นกระติบ

ฟื้นศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

หมอลำหุ่นกระติบ คณะเด็กเทวดา อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า "ความดี ความจริง หรือเรื่องราวสำหรับเด็กๆ นั้น .. หากใช้วิธีการสอนหรือบอกกล่าวตรงๆ อาจเป็นเรื่องที่ทำให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากฟัง ไม่อยากรับรู้" 

 

ด้วยเหตุนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่จึงคิดค้นรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ แฝงคติธรรมคิดดี ทำดี และยังส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  อาทิ เล่าเรื่องผ่านนิทาน ผ่านกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะมีส่วนร่วม หรือทำหน้าที่เป็นผู้เล่นหรือเป็นผู้เล่าเรื่องราวเหล่านั้นด้วยเองได้  

 

โดยใช้ “หุ่น” เป็นสื่อกลางนำเสนอในรูปแบบ หมอลำพื้นบ้าน หมอลำหุ่นกระติบนิยมแสดงเรื่อง องคุลิมาล โดยมีตัวละคร 9 ตัว ที่ทำจากกระติบข้าวทั้งหมด 

ขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานี งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2562

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

 

6,018 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดมหาสารคาม