คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

พระธาตุสุโทนมงคลคีรี

ความอลังการของสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นวัดที่มีจุดเด่นในเรื่องของการรวบรวมศิลปะล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยหลวงพ่อมนตรีเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานในวัดแห่งนี้ ความสวยงามในแบบสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสาน รวบรวมสุดยอดงานศิลปะและจำลองงานศิลป์ชั้นยอดของล้านนาไว้มากมาย โดยจำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญๆของภาคเหนือ และจากต่างประเทศได้แก่ พม่า จีน และลาว โดยการเลือกเอาจุดเด่นของแต่ละแห่งมารวบรวมไว้ที่วัดแห่งนี้ การผสมผสานที่ลงตัว ทำให้วัดแห่งนี้มีลักษณะต่างจากวัดทั่วไป และผลงานทุกชิ้นก็ได้ช่างฝีมือชั้นยอดของภาคเหนือมาร่วมกัน ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยมีหลวงพ่อมนตรีควบคุม ออกแบบ และลงมือก่อสร้างด้วยตัวเองในส่วนที่เป็นงานชิ้นสำคัญๆ

          ในบริเวณวัดมีเจดีย์ทรงล้านนากว่า 30 องค์ ด้านหน้าบันไดทางขึ้นทิศตะวันออกมีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่และอลังการด้วยพระนอนองค์ใหญ่โดดเด่นอยู่ด้านหน้าวัด ชมของดีเมืองเหนือที่ได้รวบรวมไว้อย่างน่าทึ่ง วิจิตรงดงาม เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเกินกว่าจะประเมินค่าได้

          วัดแห่งนี้ ได้รวบรวมความสุดยอดของศิลปะล้านนาไว้ถึง 11 แห่ง ที่นำมาประยุกต์สร้างโบสถ์วิหาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ได้แก่

1. ซุ้มประตูด้านหน้าโบสถ์ จากวัดพระธาตุลำปางหลวง

2. ซุ้มประตูด้านตะวันออก จากวัดพระธาตุดอยสุเทพ

3. ซุ้มประตูด้านตะวันตกจากวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ซึ่งวัดนี้สร้าง จากช่างฝีมือเชียงใหม่ที่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งลาวเป็นผู้นำ ไปสร้าง

4. ฐานพระอุโบสถรูปซิกแซก วังประทับพระยามังราย จ.เชียงราย

5. ประตูและหน้าต่างลวดลายแกะสลัก วิหารลายคำวัดพระสิงห์ เชียงใหม่

6. ปั้นลมลวดลายเก่าศิลปะทางเหนือ จากวัดต้นเกวน อ.สเมิง เชียงใหม่

7. นาค 7 เศียร แบบขอม / นางอัปสรปูนปั้น จากวัดเจ็ดยอด เชียงใหม่

8. หอไตร จากวัดพระสิงห์ เชียงใหม่

9. หอระฆัง จากวัดพระธาตุหริภุญชัย

10. กุฏิหลังใหญ่สร้างจากไม้สักทองจากบ้านไทยสิบสองปันนาประเทศจีน

11. พระบรมธาตุ 30 ทัส ศิลปะเชียงแสนจากวัดพระธาตุนอ(หน่อ) ของพระชนกพระเจ้าเม็งรายมหาราช จากแคว้นสิบสองปันนา

 

1,720 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดแพร่