กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง และการย้อมผ้าสีครามธรรมชาติ

ศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง และการย้อมผ้าสีครามธรรมชาติ

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 602

8,652 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ผ้าจกเมืองลองเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของอำเภอลอง จังหวัดแพร่ที่สืบสานกันมาหลายร้อยปี เป็นผ้าทอที่สวยงามด้วยการสอดใส่ลวดลายสีสันที่ละเอียดอ่อนแสดงถึงคนล้านนาที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อ่อนหวานและมีอารมณ์ที่สุนทรีย์ ครูประนอม ทาแปงศิลปินทอผ้า ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรมดีเด่นระดับประเทศในปีพ.ศ.2537 ครูประนอมได้รับรางวัลจากการประกวดผ้าทอระดับประเทศมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประเภทผ้าไหมลายพื้นบ้าน จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ

 

 ศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองลองและการย้อมผ้าสีครามธรรมชาติ ก่อตั้งเมื่อวันพุธ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2551 โดยมีครูประนอม ทาแปง เป็นประธานกลุ่มศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองลองและการย้อมผ้าสีครามธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการยกระดับการผลิตผ้าทอพื้นบ้านย้อมสีครามธรรมชาติให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งให้บริการเผยแพร่ ข้อมูลและองค์ความรู้เรื่องการผลิตผ้าทอพื้นบ้าน ผ้าจกเมืองลองและการย้อมสีธรรมชาติอย่างครบวงจร และสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจกเมืองลองและการย้อมสีครามธนรมชาติให้คงอยู่สืบไป

 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 

 

ส่วนที่ 1 โรงย้อมผ้าสีครามธรรมชาติ แหล่งการเรียนรู้กระบวนการย้อมสีธรรมชาติโดยเฉพาะสีคราม ตั้งแต่พรรณไม้ย้อมสี การผลิตเนื้อคราม การก่อหม้อครามและการย้อม

 

ส่วนที่ 2 สวนเก๊าหมื่น แหล่งเรียนรู้พรรณไม้ย้อมสีธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ ได้รวบรวมพรรณไม้ย้อมสีกว่า 40 ชนิด ที่ผู้มาเยือนจะได้รู้จักพรรณไม้และเฉดสีที่ได้จากพืชแต่ละชนิด รวมทั้งสุนไพรพื้นบ้านที่มีประโยชน์อีกหลายชนิด 

 

ส่วนที่ 3 ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ผ้าจกเมืองลอง แหล่งรวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม สาธิตกระบวนการผลิตผ้าจกและมีการจัดแสดงผ้าจกเมืองลองและผ้าทอโบราณในพิพิธภัณฑ์ โดยจัดแสดงเป็น 3 ส่วนคือ

 

1) ห้องประวัติและผลงาน แสดงประวัติและผลงานของคุณประนอม ทาแปง และสมาชิก 

2) ห้องผ้าจกเมืองลอง แสดงผ้าซิ่นตีนจกเอกลักษณ์ไทยยวนเมืองลอง ลวดลายโบราณ ผ้าย้อมสีคราม และผลงานชิ้นพิเศษที่ได้รับรางวัล 

3) ห้องผ้าต่างถิ่น รวบรวมผ้าทอจากท้องถิ่นต่างๆทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ผ้าจกแม่แจ่ม ผ้าจกลับแล ผ้าจกไทครั่ง ผ้าจกราชบุรี ผ้าทอไทลื้อ และผ้าทอจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า จีน เป็นต้น

 

นอกจากนี้ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ยังมีบริการการศึกษาดูงาน ชมกระบวนการปั่นเส้นฝ้ายและทอผ้า เรียนรู้และฝึกปฏิบัติขั้นตอนการย้อมสีห้อมและคราม เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ ภายในชุมชน มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรพื้นฐานการทอผ้าเบื้องต้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าผ้าจกเมืองลองที่มีคุณภาพจากฝีมือของศิลปินผ้าทอพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าแต่งลายจก ผ้าพันคอผ้าเช็ดหน้า ผ้าซิ่น กระเป๋า ปลอกหมอนอิงเนคไท ผ้าคลุมเตียงผ้าซิ่นลายจกทั้งฝ้ายและไหม

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

97/2 หมู่ 9 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
โทรศัพท์ : 054-583441, 081-951-6639 คุณประนอม ทาแปง
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/200583663368529/

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 08.00-17.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

1. หากเริ่มจากตัวอำเภอเมืองแพร่ ตั้งต้นท่าอากาศยานแพร่ ออกมาจากสนามบินเลี้ยวขวา ไปตามเส้นทางนี้จนถึงสี่แยกหน้าโรงพยาบาลแพร่แล้วเลี้ยวซ้าย ตรงไป ผ่านสองไฟแดงจะผ่านวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตรงต่อไปข้ามแม่น้ำยม และตรงต่อไปออกนอกเมืองด้วยเส้นทางเดิมอีกประมาณ 40 กิโลเมตร จะเข้าสู่ อ. ลอง ผ่านโรงเรียนลองวิทยาและโรงพยาบาลลอง ตรงมาอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร สังเกตหลักกิโลเมตรที่ 42 ให้ชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวเข้าซอยที่มีศาลาเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมถนน เข้าซอยนี้ไปจนสุดทาง ถึงทางแยกแล้วเลี้ยวขวา นับเสาไฟฟ้าไป 3 ต้น จะถึงบ้านศิลปินแห่งชาติ นางประนอม ทาแปง

 

2. หากมาจากด้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านอำเภอเด่นชัยแล้วให้เลี้ยวไปลำปางด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ตรงมาประมาณ 38 กิโลเมตร มีทางแยกทางหลวงหมายเลข 1023 บนไหล่เขา ให้เลี้ยวขวาไปแพร่ ขับตรงมา 10 กิโลเมตร มีทางแยกขวาเข้าอำเภอลองให้เลี้ยวขวา ตรงมาเรื่อย ๆ ผ่านวัดไผ่ล้อมซ้ายมือ ตรงมาอีกนิดผ่านชุมชน ให้สังเกตป้ายบ้านศิลปินแห่งชาติ นางประนอม ทาแปง

 

3. หากมาจากด้านจังหวัดลำปาง ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 11 ไปจังหวัดแพร่ ขับมาประมาณ 44 กิโลเมตร ลงเขาแล้วจะมีทางแยกทางหลวงหมายเลข 1023 บนไหล่เขา ให้เลี้ยวซ้ายไปแพร่ ขับตรงมา 10 กิโลเมตร มีทางแยกขวาเข้าอำเภอลองให้เลี้ยวขวา ตรงมาเรื่อย ๆ ผ่านวัดไผ่ล้อมซ้ายมือ ตรงมาอีกนิดผ่านชุมชน ให้สังเกตป้ายบ้านศิลปินแห่งชาติ นางประนอม ทาแปง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง