กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

30 เมษายน 2562

ชื่นชอบ 591

6,425 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารน้ำเพชร ซึ่งเป็นอาคารไม้สูง 2 ชั้น แบบล้านนาประยุกต์ อาคารหลังนี้เป็นอาคารเกียรติยศ และเป็นที่ตั้งขององค์กรที่สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน 

 

อาคารน้ำเพชร เป็นอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวแพร่ทุกหมู่เหล่า ที่ได้พร้อมใจกันร่วมสร้างอาคารน้ำเพชรขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) ต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เมื่อ พ.ศ.2533 และได้ทอดพระเนตรเห็นอาคารน้ำเพชร จึงมีพระดำรัสว่า "อาคารไม้เก่าๆ ที่สวยงามอย่างนี้ หาชมได้ยากแล้ว สมควรอนุรักษ์ไว้" ประกอบกับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการส่งเสริมการดำเนินงานจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ โรงเรียนนารีรัตน์จึงได้จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ขึ้น โดยใช้พื้นที่ในอาคารน้ำเพชร โดยได้จัดนิทรรศการจำนวน  4  ห้อง

 

ห้องที่  1  “ห้องนำเสนอนารีรัตน์”  ได้จำลองบรรยากาศห้องเรียน  และมีการนำเสนอผลงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  22  มาตรฐาน  และนำเสนอวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและอาคารพิพิธภัณฑ์  ก่อนเข้ารับชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ห้องที่  2  “ห้องการศึกษาในอดีต”  นำเสนอประวัติของโรงเรียน  ทำเนียบของผู้บริหารโรงเรียน มีการจำลองหุ่นของอาจารย์คุณหญิงบัวเขียว  รังคสิริ  และนักเรียนในอดีต  ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ  มาเก็บรวบรวมไว้  ทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงบรรยากาศของนารีรัตน์ครั้งอดีตกาลได้อย่างดี

ห้องที่  3  “ห้องประวัติการสร้างอาคารน้ำเพชร”  ได้จำลองแบบการสร้างอาคารน้ำเพชรและนำเสนอเกี่ยวกับบันทึกประวัติอาคารน้ำเพชร  ตลอดจนการนำเสนอในส่วนของตำราและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนและคุณครูในสมัยก่อน

ห้องที่  4  “ห้องเกียรตินารี”  ห้องนี้เป็นห้องสีทองขนาดใหญ่  ประดับตกแต่งอย่างสวยงามนำเสนอเกียรติคุณ  คุณงามความดี  และผลงานของชาวนารีรัตน์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

มีพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  โดยเสด็จทรงดนตรีไทย ทรงซอด้วง ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ และพระองค์ได้มีพระราชดำรัสถึงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ว่า “โรงเรียนนี้เขาเก่ง  นักเรียนเก่ง  ครูดี” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2536 ณ หอไทยนิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอันสูงสุดของชาวนารีรัตน์  

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

สถาปัตยกรรมของอาคารน้ำเพชร ในรูปแบบทรงขนมปังขิงที่สวยงาม

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-511-124
เว็บไซต์ : http://www.nareerat.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน) แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเข้าสู่ตัวจังหวัดแพร่ ใช้เวลา เดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง

2.โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-แพร่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว

3.โดยรถไฟ ลงสถานีอำเภอเด่นชัย ให้บริการเดินรถระหว่างอำเภอเด่นชัยและจังหวัดต่างๆ ทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวล่องทุกวัน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 24 กิโลเมตร

4. โดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-แพร่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง