คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ผ้าโบราณเมืองลอง

ภาพจิตรกรรมเวียงต้าเล่าตำนานผ้าตีนจก

อาคารสีเหลือง ในสไตล์“เฟรมเฮ้าส์” แบบบาวาเรียน (Bavarian Timber Frame House) ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก สถานีรถไฟบ้านปิน ในอำเภอลองแห่งนี้ คือพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ ก่อตั้งโดยอาจารย์โกมล พานิชภัณฑ์ อาจารย์โกมลเป็นชาวอำเภอลองตั้งแต่กำเนิดได้เจอผ้าซิ่นตีนจกมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ  ซึ่งเกิดจากความชอบจึงเริ่มศึกษาเกี่ยวกับผ้าตีนจกอย่างจริงจังเรื่อยมาและเก็บสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้เกิดพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณขึ้น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงผ้าทอล้านนาโบราณ

ผ้าซิ่นตีนจกที่มีประวัติศาสตร์ทางภาพเขียน เป็นงานศิลปะพื้นบ้านล้านนาที่มีอายุประมาณ 200 ปี  เป็นภาพเขียนจิตรกรรมบนแผ่นไม้หลายๆแผ่นมาต่อกันเป็นเรื่องราว เรียกว่าภาพเขียนนี้ว่า “จิตรกรรมเวียงต้า” เขียนขึ้นโดยช่างเมืองน่าน ภาพจิตรกรรมสื่อถึงการแต่งกายของคนเมืองลองไว้อย่างชัดเจน จึงเป็นหลักฐานสำคัญของประวัติผ้าซิ่นตีนจกเมืองลอง ภาพจิตรกรรมแสดงถึงเรื่องราวที่เป็นการนุ่งผ้าซิ่นตีนจก แสดงถึงลำดับชนชั้นในการสวมใส่ ลักษณะผ้าซิ่นตีนจกที่ใส่ไปในแต่ละที่ในแต่ละโอกาสที่แตกต่างกันไปดังจะให้ได้ว่าในภาพจิตรกรรมนั้นคนนุ่งซิ่นตีนจกนั้นจะเป็นเจ้านาย หรือไม่ก็จะได้นั่งใกล้เจ้านายตลอด ทำให้รู้ว่าผ้าซิ่นตีนจกนั้นมีมายาวนานก่อนที่จะมีการทำภาพเขียนจิตรกรรมเวียงต้าขึ้นแน่นอน นอกจากนั้นยังมีประวัติศาสตร์ทางวัตถุเป็นหลักฐานสำคัญอีกอย่างก็คือผ้าโบราณที่เก็บไว้อายุ 200 กว่าปี เป็นผ้าที่เจ้าขุนมูลนายในสมัยก่อนใช้กัน เป็นผ้าโบราณเมืองลอง ซึ่งเป็นผ้าซิ่นตีนจกที่มีลวดลายเหมือนในภาพเขียนจิตรกรรมเวียงต้า และจะพบซิ่นตีนจกถูกนำมาใช้เมื่อมีงานพิธีสำคัญๆเท่านั้น

          พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณแห่งนี้ ผ้าที่เก็บสะสมและจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นผ้าของเมืองลอง เป็นผ้าของชาวไทญวน ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นเมืองลอง โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะในการใช้เทคนิคการ "จก" เป็นลักษณะของการทอและการปัก ปกติการปักจะต้องมีผ้าพื้นอยู่ แต่การทอคือมีเส้นฝ้ายอย่างเดียว เทคนิคนี้จึงเป็นการเอาเส้นฝ้ายมาทอเป็นผ้าพื้นพร้อมกับการปัก การปักแบบนี้ชาวบ้านเรียกว่า “จก” มีการนำเทคนิคการยกกับการขิดมาผสมกันแล้วเพิ่มเส้นพิเศษเข้าไปเป็นจก ซึ่งเทคนิคนี้จะทำให้ตัวลายของผ้านูนขึ้นเป็นผ้าที่มีเทคนิคพิเศษกว่าผ้าแบบอื่นๆ ลักษณะของผ้าซิ่นตีนจกนั้น ใน 1 ผืน จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หัวซิ่น คือส่วนที่เป็นผ้าสีพื้น นิยมใช้ผ้าสีขาวกับสีแดง หรือสีดำกับสีแดงมาทำเป็นหัวซิ่น ส่วนที่สองคือ ตัวซิ่น เป็นส่วนที่มีลายจกเข้าประกอบอยู่ตลอดทั้งเชิง โดยจะแยกทอทีละส่วนแล้วนำมาเย็บประกอบ

 

          สิ่งที่น่าสนใจและเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์ของอาจารย์โกมลคือ การจัดแสดงผ้าทอโบราณที่มีความหลากหลายมานำเสนอผ่านตุ๊กตา ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ ตุ๊กตาดารานักร้องระดับ “ซุปเปอร์สตาร์” ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อย่างเช่น ไมเคิล แจ็กสัน เบิร์ด ธงไชย เป็นต้น และยังมีเหล่าซูเปอร์ฮีโร่มากมายที่อยู่ในชุดผ้าไทย อาจารย์โกมลเล่าว่าต้องการจัดแสดงผ้าไทยที่ดูน่าสนใจและเข้าใจง่าย และอยากที่จะสืบสานงานที่เป็นภูมิปัญญาโบราณของบรรพบุรุษเราไว้ให้คงอยู่สืบไป

4,271 views

1

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดแพร่