คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์

ต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งวิถีความเชื่อ

     ต้นโพธิ์ถือได้ว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธศาสนา โดยมีความเชื่อมโยงในด้านวิถีความเชื่อเนื่องจากเป็นสถานที่ตรัสรู้ของสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งต้นโพธิ์ยังเคารพนับถือของชาวพุทธเสมอมานับแต่สมัยพุทธกาล

              

               ต้นโพธิ์นี้ได้กำเนิดขึ้นที่หมู่บ้านแม่หลง ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยตามประวัติหมู่บ้านชื่อของหมู่บ้านแม่หลงเกิดจากลำน้ำแม่จางหลงเข้ามากลางหมู่บ้านอดีตจึงชื่อบ้านน้ำหลงแต่ต่อมาได้เพี้ยนมาเป็นบ้านแม่หลง อีกทั้งภายในหมู่บ้านยังมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ถึง 18 คนโอบ ถือได้ว่าเป็นต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน โดยผู้อาวุโสภายในหมู่บ้านต่างบอกเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นต้นไม้ที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมาอย่างยาวนานทำให้เมื่อปี พ.ศ. 2347 ได้สร้างวัดขึ้นโดยได้ตั้งชื่อวัดว่าวัดแม่หลง อีกทั้งหากในหมู่บ้านมีงานเทศกาลหรืองานประเพณีก็มักจะจัดขึ้น ณ ลานหน้าต้นโพธิ์ อาทิ งานตานก๋วยสลาก งานแห่ไม้ค้ำโพธิ์ และประเพณีก่อเจดีย์ทราย ฯลฯ ทำให้ต้นโพธิ์ได้กลายมาเป็นแหล่งศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านภายในชุมชนตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน

3,570 views

0

แบ่งปัน