คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

โบสถ์กลางน้ำ

ลือเลื่อง...โบสถ์กลางน้ำ

               " บ่อเศษเหตุนั้น หมายมี พระมหาสวตุ๊เจ้าเหง้าอธิบดีสมเด็จเสร็จก๋านทราบภายในตังมวลต๋นชื่อครูบาปินตา  เป๋นพระอุปชฌาย์ พระกาวิละเป๋นกั๋มมะวาจ๋าจ๋ารย์ และพระภิกษุอีก ๔๒ รูปก่อได้ฤกษ์ได้ยกยอเอายังสามเณรอินตาวิสาโส หื้อเป๋นนวภิกษุใหม่ ในอุโบสถ์สิมมหานทีสะหละสะหลีโบกขรณีเอิ้นเมกุอันนี้เเล " (ประสิทธิ์ สนธิคุณ,จรัญ แสงบุญ,๒๕๕๓,หน้า ๗)

      พระอุโบสถกลางน้ำวัดพุทธเอ้น อ.แม่แจ่มจ.เชียงใหม่นั้นได้รับอิทธิพลแบบผสมของไทยใหญ่กับพม่า นับได้ว่าเป็นอุโบสถที่เก่าแก่หลังหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งความเป็นล้านนาของโบสถ์กลางน้ำหลังนี้คือมีกำแพงล้อมรอบ โดยเสายึดยึดแนวไม้จมอยู่ในน้ำ เป็นรูปเรือคว่ำและมีนาค ๒ ตัวรองรับ และสร้างจากไม้สักทองทั้งหลัง หลังคามุงด้วยแป้นเกล็ด

     ภายในโบสถ์กลางน้ำใช้เป็นสถานที่อุปสมบทพระภิกษุ จำพรรษา สวดปฏิโมกข์ และสามารถประกอบศาสนกิจได้จำนวน ๔๒ รูป นอกจากนี้ด้านหน้าของอุโบสถมีงานแกะสลักเป็นรูปดอกโบตั๋น

     ซึ่งชาวล้านนาได้รับเอาวัฒนธรรมความเชื่อจากพระธรรมวินัยลังกาถือว่าโบสถ์กลางน้ำเป็นเขตขัณฑสีมาหรือบริสุทธิ์ และเป็นเขตห้ามสุภาพสตรีเข้าเด็ดขาด เพราะเชื่อว่าหากสุภาพสตรีเข้าในโบสถ์แล้ว น้ำจะเเห้งขอด โดยต้องทำพิธีกรรมต่างๆน้ำถึงจะผุดขึ้นมาใหม่ จากความเชื่อนี้กรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของวัดพุทธเอ้น

     ดังนั้นคนในท้องถิ่นจึงมีการอนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้และคนในชุมชนดูแลรักษาอุโบสถ์กลางน้ำให้ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญกับโบราณสถานของชาวล้านนาในอดีต

3,107 views

0

แบ่งปัน