ย้อนกลับ

ชุมชนท่ามะโอ

อบอุ่นใจเหมือนได้เดินทางย้อนอดีต...

      ชุมชนที่แสนจะสงบสุขและร่มรื่น พร้อมกลิ่นอายของอดีตที่เมื่อเดินทางมาทีไรมักจะมีภาพความประทับใจติดตราตึงหัวใจเสมอ ด้วยความน่าอยู่ของชุมหรือความน่ารักของชาวบ้านที่ทำให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ถูกพูดและถามถึงมากที่สุดจากบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ชุมชนแห่งนี้มีชื่อว่า ชุมชนท่ามะโอนั่นเอง

         ชุมชนท่ามะโอ ตั้งอยู่ฝั่งเหนือของสะพานข้ามแน่น้ำปิง บริเวณสะพานเขลางค์นคร เป็นชุมชนที่เก่าแก่ของเมืองลำปาง ได้มีการเหล่าสืบต่อกันมาว่ามีมาตั้งแต่สมัยที่พม่าเข้ามาทำการค้าไม้สักกับชาวอังกฤษในจังหวัดลำปาง จึงได้มีการสร้างบ้านเรือนมากมาย รวมถึงวัดวาอารามที่สำคัญของชุมชนท่ามะโอ     

        ภายในชุมชนท่ามะโอยังมีบ้านไม้เก่าแก่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม นั่นคือบ้านของ คุณป้าสดศรี  ขัตติยวงศ์ ที่เป็นแกนนำในการก่อตั้งโฮมสเตย์ที่ชุมชนท่ามะโอแห่งนี้ จากการสัมภาษณ์คุณป้าสดศรีได้กล่าวว่า ได้เดินทางไปท่องเที่ยวหลังจากชีวิตที่เกษียณข้าราชการครูแล้ว ได้มีประสบการณ์ไปพบเห็นสถานที่ต่าง ๆ จึงได้เกิดแนวคิดว่าชุมชนท่ามะโอมีอะไรหลาย ๆ อย่างที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการท่องเที่ยวอย่างชุมชนอยู่มาก จึงคิดว่านำบ้านของตนเองมาเปิดเป็นโฮมสเตย์ไว้เป็นตัวเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวให้ได้มีตัวเลือกอย่างหลากหลาย ตั้งแต่นั้นมาโฮมสเตย์จึงเกิดขึ้นที่ชุมชนท่ามะโอ

             หากเดินทางมาท่องเที่ยวที่ชุมชนท่ามะโอ ต้องขอบอกเลยว่าชุมชนท่ามะโอมีหลายสิ่งหลายอย่างให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมแลได้รับประสบการณ์กลับไปแน่นอน เช่น กิจกรรมที่สามารถทำได้ในตอนเช้า คือ การตักบาตรที่ตลาดรัษฏา เลือกซื้ออาหารพื้นถิ่นที่มีมากมายหลายชนิด ช่วงสายสามารถเดินทางไปวัดประตูป่อง ชมประตูเมืองโบราณที่อยู่ภายในวัด ซึ่งเป็นกำแพงเมืองที่อายุมากกว่า 100 ปี นอกจากนี้หากเดินทางไปกับวิทยากรท้องถิ่นเราสามารถนั่งรถรางของชุมชนหากเดินทางมาท่องเที่ยวที่ชุมชนท่ามะโอ ต้องขอบอกเลยว่าชุมชนท่ามะโอมีหลายสิ่งหลายอย่างให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมแลได้รับประสบการณ์กลับไปแน่นอน เช่น กิจกรรมที่สามารถทำได้ในตอนเช้า คือ การตักบาตรที่ตลาดรัษฏา เลือกซื้ออาหารพื้นถิ่นที่มีมากมายหลายชนิด ช่วงสายสามารถเดินทางไปวัดประตูป่อง ชมประตูเมืองโบราณที่อยู่ภายในวัด ซึ่งเป็นกำแพงเมืองที่อายุมากกว่า 100 ปี นอกจากนี้หากเดินทางไปกับวิทยากรท้องถิ่นเราสามารถนั่งรถรางของชุมชน

     การเดินทางมาชุมชนท่ามะโอ สามารถขึ้นรถสามล้อมาได้ ราคาอยู่ที่ 40 บาท และแท็กซี่ราคาอยู่ที่ 100 บาท หาเกเดินทางด้วยรถยนต์ จากสถานีขนส่งผู้โดยสารลำปางขับตามถนนจันทร์สุรินทร์เข้าสู่ถนนหมายเลข 1 ขับตรงไปผ่านแยกถนนดวงรัตน์ผ่านแยกป่าขาม จนถึงแยกเขลางค์นครให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 800 เมตร แล้วจากนั้นใช้ถนนไปรษณีย์ขับตรงไปอีก 100 เมตร ข้ามสะพานเขลางค์เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ป่าไม้แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปอีก 500 เมตรจะถึงที่ทำการชุมชนท่ามะโอ

     จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าชุมชนท่ามะโอมีแหล่งประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอยู่มากมาย ผสานให้เห็นกลิ่นอายของชุมชนในอดีตเคล้าด้วยเรื่องเล่าประวัติศาสตร์จากสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแนวชุมชนที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสและรับประสบการณ์จริง พร้อมที่จะเข้าใจเรื่องราวของชุมชนท่ามะโอได้ในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งผ่านวิถีอันเรียบง่ายและความน่ารัก มิตรไมตรีของชาวบ้านท่ามะโอที่รอให้ทุกคนได้เดินทางเข้ามาสัมผัสด้วยตนเอง

 

เอกสารอ้างอิง

กุลธิดา สืบหล้า.(29 พฤษภาคม 2560).ชีวิตเนิบช้าที่ท่ามะโอ.สืบค้นเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2560, จาก http://www.lannapost.net/2016/05/blog-post_78.html

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด .ชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่องลำปาง.สืบค้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560,จาก http://www.rakbankerd.com/travel/view.php?id=987&type=2

สดศรี  ขัตติยวงศ์. (20 สิงหาคม 2560). สัมภาษณ์.

ฤทัยภัทร พิมลศรี,2559

ธีรยุทธ วงศ์บุญเรือง,2560

 

จัดทำและเขียนเรียบเรียงโดย วรนันท์  น้ำใจสุข

3,152 views

3

แบ่งปัน