ย้อนกลับ

ไก่ขาวแห่งกุกกุฏนคร

“ ไก่ ” กับเมืองลำปางตำนานแห่งกุกกุฏนคร

“ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก” จากคำขวัญของจังหวัดลำปางนั้นหลายคนอาจทราบถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านคำขวัญนี้ อันได้แก่ ถ่านหินที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยมีวิวทิวทัศน์ให้ชมอย่างสวยงาม ตลอดจนพิพิธภัณฑ์ศูนย์ลิกไนต์(เหมืองแม่เมาะ)ที่คอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม และรถม้าที่คอยบริการนำเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆภายในเมืองลำปางเพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสถึงการใช้วิถีชีวิตโดยใช้ม้าเป็นพาหนะเช่นเดียวกับในอดีต อีกทั้งวัดต่างๆของเมืองลำปางอันเลื่องลือในความงามของพระธาตุที่ไม่แพ้จังหวัดอื่น และสถานที่ท่องเที่ยวโดยเป็นทางผ่านระหว่างไปจังหวัดลำพูนหรือจังหวัดเชียงใหม่คือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับช้าง

แต่ไม่เพียงเท่านี้ตามที่ได้กล่าวมานั้นสัญลักษณ์ที่สำคัญและนับว่ามีบทบาทอันโดดเด่นกับลำปางเป็นอย่างมากได้แก่  “ไก่ขาว” จากเครื่องหมายตราประจำจังหวัดลำปางนั้นมีรูปไก่ขาวเป็นสัญลักษณ์ สำคัญยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธาตุลำปางหลวง หมายถึง "ไก่เผือก" เป็นสัญลักษณ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยเมืองกุกุฏนคร(ตำนานเมืองลำปาง) ส่วนซุ้มมณฑปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นศิลปกรรมล้านนาที่งดงามมาก  อีกทั้งวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมีองค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าและเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

ตามตำนาน “ไก่ขาว” ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ที่มาจากกุกกุฏนครซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของลำปางแปลว่าเมืองไก่ขัน ชื่อนี้มีตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับ ณ เมืองลำปางพระอินทร์ทราบข่าวจึงแปลงเป็นไก่ขาวเพื่อขันปลุกพระพุทธองค์ให้ตื่นขึ้นมาปฏิบัติภารกิจ ทั้งยังเป็นห่วงว่าชาวเมืองลำปางจะตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธองค์ไม่ทันจึงขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นมาหุงหาอาหารเตรียมใส่บาตร ส่วนชามตราไก่นั้นมาทีหลังอันที่จริงชามตราไก่มีต้นกำเนิดในประเทศจีนโดยชาวจีนแคะ ตำบลกอปี อำเภอไท้ปู มณฑลกวางตุ้งและชาวจีนแต้จิ๋ว นอกจากจะใช้ในประเทศจีนแล้วชามตราไก่ยังเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายแก่ชาวจีนโพ้นทะเลด้วย ดังนั้นส่วนหนึ่งจึงถูกส่งมายังประเทศไทยซึ่งมีชาวจีนโดยเฉพาะชาวจีนแต้จิ๋วและชาวจีนแคะอาศัยอยู่จำนวนมาก

จากอดีตสู่ปัจจุบันคงไม่มีผู้ใด…ไม่รู้จัก “ชามตราไก่” เครื่องเซรามิกราคาถูกและโด่งดังเป็นที่เลื่องลือของจังหวัดลำปาง ซึ่งหลายคนนั้นมักเข้าใจว่าถ้วยเซรามิกอาจเป็นสัญลักษณ์ของลำปางที่มีมานาน  แต่ความจริงแล้วสิ่งที่ได้กล่าวมาจากข้างต้นนั้น เพื่อต้องการเล่าถึงเรื่องราวอันเป็นตำนานประวัติศาสตร์ของ “ไก่” เสน่ห์ความงามแห่งนครลำปางที่มีบทบาทดึงดูดความสนใจแก่ผู้มาเยือนมิใช่น้อย โดยมีสัญลักษณ์ที่แท้จริงคือ “ไก่ขาว” และมักสามารถพบเห็นสัญลักษณ์นี้แทบทุกแห่งในเมืองลำปางโดยอาจถูกปรับใช้ไปตามบริบทต่างๆ หากนักท่องเที่ยวมาเยือนชมความงามแล้วก็คงไม่พลาดที่จะถ่ายรูปและได้รับความความรู้จากตำนานเล่านี้เช่นเดียวกัน

....pattranitKK

อ้างอิงแหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ http://www.lannapost.net/2016/12/blog-post_80.html

 

 

4,003 views

0

แบ่งปัน