คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

กาดเก๊าจาว

ตลาดเก๊าจาวหรือตลาดรัตน์ ส่วนใหญ่แล้วประชาชนจะเรียนว่า “ตลาดเก๊าจาว” เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีต้นขะจาวสูงใหญ่ ประชาชนจึงเรียกตามชื่อต้นไม้ เพราะเป็นจุดที่สังเกตเห็นชัด จึงกลายเป็นแหล่งค้าขายอาหาร และสินค้า นานาชนิด เริ่มตั้งแต่ยุคแรกๆเป็นช่วงเริ่มสร้างทางรถไฟ จะเป็นตลาดเล็กๆ เพิงหมาแหงนมุงด้วยใบตองตึง ต่อมาเป็นหญ้าคา เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในช่วงสงครามโลก ก็เปลี่ยนเป็นกระเบื้องดินขอ แต่กระเบื้องดินขอเวลาแตกจะเป็นอุปสรรคกับการเดินรถไฟ สุดท้ายก็ต้องมุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์บนห้องแถวไม้สองชั้นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ทั้งนี้ตลาดเก๊าจาวมีชื่อจริงว่า ตลาดรัตน์ ตั้งชื่อตามหลวงเสรีเริงฤทธิ์รัตนยนต์ ผู้ว่าราชการรถไฟ(ป๊ะกั๋นยามแลงครั้งที่25เก๊าจาว กาดหมั้วร้อยปี, 2554)

ตลาดเก๊าจาวจึงมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งของคนพื้นเมืองและคนต่างถิ่น ที่เข้ามาค้าขายจากการเดินทางทางรถไฟ ที่เข้ามาถึงจังหวัดลำปางแล้วยิ่งกว่านั้นตลาดแห่งนี้อยู่ติดกับเส้นทางของรถไฟและสถานีรถไฟเป็นอย่างมากจึงเป็นจุดรวมสินค้าขนาดใหญ่ที่มีความคึกคักแห่งหนึ่งของลำปาง และเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น จนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตลาดเก๊าจาวยังคงความคึกคักเหมือนในอดีต มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความเจริญและการพัฒนา แต่ยังคงกลิ่นอายของผู้คนทั้งพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ที่มาจับจ่ายซื้อของอย่างเป็นกันเอง บรรยากาศที่มีตึกเก่า แสดงถึงความงามทางสถาปัตยกรรมล้านนา ที่ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

ตลาดเก๊าจาวแสดงถึงวิถีชีวิตของคนเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดเช้าที่มีขนาดใหญ่พอสมควร มีผู้คนมากมายทุกช่วงวัยมาซื้อของทั้งจากยานพาหนะ และเดินเท้า ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ พ่อเฒ่า แม่เฒ่า มีอาหารมากมายให้เลือกซื้อโดยเฉพาะอาหารเมือง อาทิ แกงฮังเล แกงอ่อม แกงแค แกงผักกาด ยำหน่อไม้ใส่น้ำปู เป็นต้น รวมถึงอาหารหวาน อาทิ ขนมครก ข้าวเม่าทอด ยังมีพืชผักผลไม้พื้นเมืองและของหาทานได้ยากตามฤดูกาล อาทิ เห็ดไข่เหลือง เห็ดแป้ง เห็ดดิน เห็ดถอบ จิ๊กกุ่ง เป็นต้น

ภาพบรรยากาศเหล่านี้ยังคงให้กลิ่นอายและวิถีชีวิตของคนเมืองยังคงปรากฏให้เห็น ณ ตลาดเก๊าจาว แห่งนี้

12,562 views

0

แบ่งปัน