ย้อนกลับ

ขอนแก่น

พระธาตุขามแก่น

                              ขอนแก่น
“พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูณ ศูนย์รวมผ้าไทย ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิริธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก”

       พระธาตุขามแก่นมีเป็นเจดีย์ที่อยู่คู่กับชาวจังหวัดขอนแก่นและเก่าเเก่ที่สุดในประวัติเมืองขอนแก่น องค์พระธาตุขามแก่น ประดิษฐานอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พระธาตุขามแก่นมีความเป็นเอกลักษณ์และตั้งสวยเด่นเป็นสง่าให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้สักการะองค์ขามแก่นที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งยังมีประวัติอันยาวนาน เป็นเจดีย์ที่รู้จักกันดีในภาคอีสานแต่ไม่ปรากฏอายุการสร้างที่แน่นอน
       พระธาตุขามแก่นมีประวัติมาอย่างช้านานว่ามีกษัตริย์แห่งโมริยวงศ์ได้ทรงทราบข่างวการสร้างเจดีย์ที่เมืองนครพนม ซึ่งพระอรหันต์ พระเถระและชาวเมืองนครพนม พร้อมด้วยพระอรหันต์ 9 องค์ ในระหว่างการเดินทางได้พากันพักค้างคืน ณ สถานที่ที่มีตอมะขามใหญ่เหลือแต่แก่นของไม้และได้เชิญพระอังคารธาตุวางไว้บนตอมะขามผุตอนั้น เมื่อรุ่งเช้าจึงออกเดินทางไปยังเมืองนครพนม ครั้นเมื่อถึงเมืองนครพนมกับปรากฎว่าพระธาตุได้เสร็จสมบูรณ์และได้บรรลุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในองค์พระธาตุเรียบร้อยและไม่สามารถจะนำสิ่งใดบรรจุภายในมิได้อีกแล้วดังนั้นโมริกษัตริย์และคณะจึงได้ออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมด้วยความผิดหวัง เมื่อเดินผ่านต่อมะขามใหญ่ก็ทำให้ประหลาดใจเพราะตอมะขามที่เคยผุนั้นได้เปลี่ยนแปลงเป็นตอเขียวขจีโมริกษัตริย์เห็นตอมะขามตอนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์ในบุญญาธิการแห่งพระอังคารธาตุประดิษฐ์ไว้ในองค์พระธาตุนั้น และได้บรรลุพระธรรมคำสอนของพระพุทธไว้ 9 บท ไว้ในเจดีย์องค์เล็กทางด้านทิศตะวันตกของพระธาตุ เรียกว่า “พระเจ้าเก้าองค์” ซึ่งเป็นที่ตั้งเจดีย์องค์พระธาตุขามแก่นในปัจจุบัน
        ต่อมาบริเวณนั้นได้มีชาวบ้านมาอาศัยบนพื้นที่เป็นหมู่บ้านชื่อว่า “บ้านขาม” ตามชื่อตอมะขามที่ประดิษฐานพระอังคาร(เจดีย์องค์พระธาตุขามแก่น) หลังจากนั้นได้ย้ายเมืองต่อหลายแห่งจนมาปี พ.ศ 2340 ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เสด็จได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเจ้าเมืองแพน ยกบ้านบึงบอนเป็น “เมืองขอนแก่น” จึงนับเอาเป็น พ.ศ 2340 เป็นปีเเห่งการตั้งเมืองขอนแก่น
        พระธาตุขามแก่น นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกับชาวขอนแก่นมาเนิ่นนานอีกทั้งเป็นเจดีย์ที่สวยเด่นสง่าให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้สักการะและขอพรทุกคน สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมเยือนสถานเจดีย์ องค์พระธาตุขามแก่นพร้อมทั้งสักการะกราบไหว้ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น