ย้อนกลับ

ห้องสมุดรถไฟเชียงราย

Chiangrai Train Library

เชียงราย เมืองแห่งคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า 
การศึกษาเป็นเลิศ ถิ่นกำเนิดวัฒนธรรมล้านนา

 

             ปู๊น..ปู๊น..ปู๊น......รถไฟ มาถึงเชียงรายแล้ว!! โดยให้บริการในรูปแบบของ ห้องสมุดรถไฟเชียงราย ( ห้องสมุดรถไฟ แห่งแรกของเชียงราย )  แต่จังหวัดเชียงรายของเราเป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่มีเส้นทางรถไฟรถไฟเลย ดังนั้นห้องสมุดรถไฟเชียงรายจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวเชียงรายให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากการมานั่งอ่านหนังสือ พักผ่อน เล่นเน๊ต หรือการถ่ายรูปกับรถไฟก็คงขาดไม่ได้สำหรับชาวเชียงราย...แต่กว่าจะมาเป็นห้องสมุดรถไฟได้นั้น จะมีที่มาเป็นอย่างไร เรามารู้ความลับกันเลยค่ะ

       

           ในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระบรมราชโองการให้มีการสำรวจเส้นทางเดินรถไฟสายเชียงใหม่ – เชียงราย – เชียงแสน โดยมีเหตุผลว่า เพราะทางรถไฟอาจจะชักย่นหนทางหัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ไกล ไปมาถึงกันยาก ให้กลับเป็นหัวเมืองใกล้ ไปมาถึงกันได้สะดวกเร็วพลัน จนกระทั่งพระองค์ ทรงเสด็จสวรรคตในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓  นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๐๐ ปีพอดี  ซึ่งรัฐบาลได้เห็นความสำคัญจึงได้มีการสานต่อแนวพระราชดำริของ รัชกาลที่ ๕ กรณีเส้นทางรถไฟเพื่อประชาชนชาวเชียงรายโดยการเดินหน้าสานฝันเส้นทางรถไฟ “เด่นชัย – เชียงราย” ให้เป็นจริงและสำเร็จสมบูรณ์ ประชาชนใช้บริการเดินทางไป-มา พี่น้องเกษตรกรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอุปโภค บริโภคและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

      ห้องสมุดรถไฟเชียงราย จะตั้งอยู่หน้าศาลากลางเก่าเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าติดอาวุธทางปัญญาให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้รักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยภายในห้องสมุดรถไฟมีทั้งหมด 5 โบกี้ ซึ่งแต่ละโบกี้ก็จะมีหนังสือประเภทต่างๆ ไว้บริการ เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว และสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากหาโลเกชั่นถ่ายรูปสวยๆ เพราะภายในบริเวณยังมีอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือศาลากลางนั่นเอง

 

                   สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงรายแห่งนี้ ได้รวบรวมหนังสือประเภทต่างอย่างหลากหลาย อาทิ หนังสือธรรมะ หนังสือสำหรับเด็ก โหราศาสตร์และการพยากรณ์ หนังสือพัฒนาภาษาทักษะต่างๆ หนังสือกฎหมาย หนังสื่อเกี่ยวกับอาชีพ หนังสือวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย สังคมศาสตร์ หนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ นิทานและวรรณกรรม เป็นต้น ซึ่งหนังสือทั้งหมดเป็นหนังสือใหม่สีสันสวยงาม น่าอ่าน จัดเรียงหนังสืออย่างเป็นระเบียบ บรรยากาศภายในสวยงาม สะอาด หรูหรา เหมาะสำหรับการอ่านหนังสือเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นสถานที่พักผ่อน มีวิวสวยๆ สำหรับถ่ายรูปร่วมกับรถไฟได้อีกด้วย

 

 บรรยากาศโดยรอบ ห้องสมุดรถไฟ มีที่สำหรับนั่งพักผ่อน และมีแบล็กกราวสวยสำหรับถ่ายรูปร่วมกับรถไฟ ส่วนบรรยากาศภายใน ห้องสมุดรถไฟ หนังสือถูกนำมาจัดเรียงอย่างเป็นระบบ ระเบียบ หนังสือใหม่ทั้งหมด หนังสือน่าอ่านมาก หนอนหนังสือไม่ควรพลาดเลย ต้องมาเที่ยวชมสักครั้งค่ะ

 

 

 

ขอบคถณที่มา: ห้องสมุดรถไฟเชียงราย บันเทิงกับความรู้ 

เรียบเรียงโดย: นางสาวหทัยรัตน์ ทิพวะลี

 

1,368 views

3

แบ่งปัน