คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

Museumที่เคยอยากไป

พิพิธภัณฑ์แรกของนนทบุรีกับสถิติผู้เข้าชม 20,000 คน ใน 3 วันแรก

พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติจังหวัดนนทบุรี

17 พฤศจิกายน 2504 ณ อาคาร 2 ชั้นเล็กๆ ไม่ไกลจากท่าน้ำนนทบุรี มีผู้เข้าชมอย่างหนาแน่นทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ต่ำกว่า 20,000 คน ภายในสามวันแรกของการเปิด "Museum" แห่งแรกของนนทบุรี

ท่ามกลางความสงสัย "จัดสร้างเพื่อวัตุประสงค์อะไร?" "ใช้งบประมาณคุ้มค่าหรือไม่?" 

ท่ามกลางความอยากรู่อยากเห็น "สัตว์ที่จัดแสดงในตู้กระจกคือตัวอะไร?" "พันธุ์ทุเรียนมีอะไรบ้าง?" "นนทบุรีมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยใด?"

หลังจากปิดทำการเป็นเวลานานและแปรสภาพเป็นที่นอนของคนเร่ร่อนอยู่หลายปี วันนี้พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติจังหวัดนนทบุรีเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง 

จากที่เคยเป็นแหล่งความรู้อันทันสมัยน่าตื่นตาตื่นใจของประชาชน ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นในความเป็นไปใหม่ๆ ของโลก ปัจจุบันมีสภาพไม่ต่างจากดาราหลงยุค ที่ไม่เป็นที่รู้จักเหมือนวันวาน หากไม่ปรับให้หมุนทันโลก อีกไม่นานก็คงจะเลือนหายไปจากความทรงจำของคนนนทบุรี เหมือนทุเรียนนนทบุรีที่ใกล้จะสูญพันธุ์

 

3,084 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนนทบุรี